logo UNIFORM
ozdobná linka UNIFORM
vydavatelství inzertních periodik
navštívených stránek: 32682504 | 2019
Katalog firem Uniform - reklamní banner

Co s karavanem v zimě?

Co s karavanem v zimě?

 

  Na to bude asi nejlépe odpovědět slovy dlouholetého organizátora českého karavaningu, jehož zkušenosti jistě mohou pomoci mnohým, kteří se tímto specifickým směrem motorizmu zabývají: Ing. Jana Bízika:

Co vykonat s obytným přívěsem nebo automobilem před zimou? Dnes na tuto otázku odpovím pro někoho možná překvapujícím způsobem. Doporučím vám totiž přednostně připravit svoje mobilní obydlí na zimní karavaning, který je v mnoha případech pro karavanistu a připravený karavan i obytné auto výhodnější než odstavení těchto vozidel na celé zimní období. Někteří však zimnímu karavaningu zatím "nepropadli" a proto zastávají názor, že karavany a obytná auta v zimě patří do garáže či stodoly a navíc na "špalky". A tak podle toho, co se svým obytným vozidlem budete po zimní období konat, čtěte dále, co je potřebné v rámci přípravy na zimní provoz nebo zimní uložení vykonat. Mnohé úkony jsou totiž totožné.

Rozhodující pro rozsah prací bude místo uložení: na volném prostranství nebo pod střechou v uzavřeném prostoru. Pro další budeme předpokládat volné prostranství a to, že na těchto úkonech pracuje celá rodina.

 • pro údržbu i odstavení karavanu (stejně i obytného automobilu) musíme mít především dostatečně velký prostor s pevným podložím, chráněný před povětrnostními vlivy a před pádem předmětů shora (např. větve starých stromů, ale také sněhové laviny ze střechy budovy);
 • caravan zvenku očistíme, umyjeme a nakonzervujeme lakované plochy, pryžová těsnění i kovové díly podvozku, obnovíme jejich ochranu (nátěr). Zkontrolujeme brzdové ovládací zařízení, upevnění brzdového potrubí, jeho stav a podle použitého materiálu jej nakonzervujeme. Obnovíme konzervaci spodní části podlahy, podběhů kol, ověříme stav zástěrek a pokud je potřeba, před konzervací povrchu obnovíme vnější nátěry;
 • zkontrolujeme stav pneumatik, tlak, hloubku vzorku, provedeme příp. jejich výměnu za zimní, natrénujeme nasazování sněhových řetězů, které následně nakonzervujeme a uložíme na místo včetně jejich příslušenství;
 • zkontrolujeme funkčnost vnějšího osvětlení, propojení karavanu a tažného vozidla kabelem, který také nakonzervujeme prostředkem na ochranu pryžových dílů. Totéž uděláme i s přívodním kabelem na přívod elektrického napětí 220 V do caravanu (pokud je jejich povrch pryžový) a kabel uložíme na suché a chráněné místo. Ošetříme a uložíme i zimní předsíňku nebo přístřešek, pokud si nevěříte v postupu sestavení, zkusíme to před výjezdem;
 • caravan uklidíme uvnitř, podle druhu použitých materiálů odstraníme šrámy, vzniklé při letním užívání, vyjmeme věci, které by v zimním období pojímaly vlhkost a uložíme je jinde, odneseme i věci, které jsou v karavanu v zimě nepotřebné. Pokud ponecháváme na místě čalounění sedadel, přikryjeme je proti spadu prachu, při zimní provozní přestávce je ovšem výhodnější je odnést do suchého prostoru;
 • zkontrolujeme těsnost potrubí rozvodů vody, nádrže, potrubí i čerpadlo vody vydesinfikujeme, zbavíme zbytků vody a vysušíme profouknutím. Všechny uzávěry nádrží necháme s nedotaženými uzávěry nebo pootevřené;
 • zkontrolujeme jednotlivé vnitřní rozvody elektrického proudu o napětí 12/220 V, vedení, jednotlivé prvky, jejich upevnění včetně spotřebičů, dotažení šroubků a matic svorkovnic rozvodů, funkci jističů a proudového chrániče. Nejste-li odborníkem, pozvěte si jej na tuto práci, karavan ani auto vám od nesprávného kontaktu elektriky nevyhoří;
 • zkontrolujeme i stav akumulátorů, ošetříme, nabijeme a pokud vozidlo odstavujeme, akumulátor uložíme mimo vozidlo do sucha a teploty mírně nad nulou;
 • součástí péče je také kontrola rozvodu televize, rádia, satelitu, jejich napájení, upevnění a funkce. obdobně naložíme s dalším elektrickým či elektronickým vybavením, kontrolními a měřícími zařízeními. Opět výhodně můžeme využít servisní péči odborníků;
 • velkou péči věnujeme kuchyni a jejímu vybavení plynovému i elektrickému vč. připojení, nádobí, chladničce, mikrovlnce a jejich desinfekci,
 • zkontrolujeme střešní ventilaci, vikýře, těsnění a snadnost otevírání, okna, žaluzie, roletky a vnější markýzy, systém upevnění přístřešku;
 • ověříme stav topení, zapalování, termostatu, příp. doplníme elektrické topení, naplníme plynové láhve správnou náplní na zimu (ne směsí PB), na zimní caravaning vnější výšku komínku topení nastavíme alespoň o 25 cm nástavcem;
 • při odstavení zajistíme dobré větrání vnitřku karavanu i jeho jednotlivých vnitřních prostorů otevřením dvířek (u skříněk, u ledničky, mikrovlnky), aby nebylo stlačené pryžové těsnění;
 • pokud stojí přívěs na místě, kde je větší výskyt myší, položíme dovnitř zapnutý elektronický odpuzovač těchto tvorů;
 • zajedeme s karavanem na místo tak, aby i po odstavení bylo možno kolem vozidla projít a případně uklízet spadlý sníh apod.;
 • přívěs postavíme na opěrné nožky, příp. na samostatné ocelové stojánky a můžeme také demontovat kola, které odložíme v suchu správným způsobem;
 • pokud je přívěs vybaven bezpečnostním zařízením, aktivujeme je a přívěs uzavřeme a uzamkneme. Zabezpečíme i závěsné zařízení jeho uzamčením, případně demontáží;
 • karavan lze přikrýt krytem z nepromokavé tkaniny, je to vhodné na místech s velmi velkým spadem. Toto překrytí však nesmí zabránit přístupu vzduchu pod kryt k zajištění větrání.
 • kontrolu stavu musíme provádět nejméně jedenkrát za měsíc s pečlivým vyvětráním celého vnitřního prostoru. Kontrolu provádíme i v čase padání sněhu a sníh ze střechy vždy odstraníme, protože hmotnost zejména mokrého sněhu může poškodit střechu. Tuto můžeme zevnitř zpevnit podpěrou, aby byla jistota dostatečné pevnosti;
 • pro obytný automobil platí stejné zásady uložení, navíc k tomu přistupují úkony, spojené s ústrojími automobilu, které je nutno vykonat podle návodu k použití;
 • je-li karavan umístěn v krytém prostoru, některé práce přirozeně odpadají.
 • současně provedeme příslušné úkony na tažném vozidle, které vždy připravíme kompletně na provoz v zimním období. A na co se konkrétně zaměřit?
 • nemrznoucí směs do chladícího systému zkontrolovat, případně vyměnit. Proti zmrznutí chladící kapaliny musí být chráněno i vozidlo, které není v zimním provozu používáno (je odstaveno). Životnost chladící kapaliny (cca 3 až 4 roky) vyžaduje také kontrolu její mrazuvzdornosti, u nás min. do -20° C;
 • nemrznoucí směs do ostřikovačů je třeba kontrolovat a doplňovat před každou jízdou. Při jejím ředění je lépe počítat s nižšími než předpověděnými teplotami;
 • lišty stěračů měli by se měnit minimálně dvakrát do roka. Jestliže dojde k přimrznutí stěračů ke sklu, neodtrháváme je. Nejlépe je uvolnit vyhřátím vnitřního prostoru automobilu;
 • akumulátor, jehož kapacita klesá se snižující se teplotou, např. při - 20 °C poklesne až na polovinu. Nenabitý akumulátor také může zamrznout, zatímco plně nabitý akumulátor snese teploty až do - 50 °C;
 • osvětlení vozidla v nesprávném stavu a příp. znečištěné světlomety výrazně zkracují délku osvětleného prostoru, sklo světlometů je třeba čistit. Nezbytné je mít s sebou také kompletní sadu náhradních žárovek, prostředky na čištění skel a oken vozidla;
 • brzdy musí být na zimu seřízeny a to jak účinnost, tak zejména souměrnost brzdění.

Kdy začít s přípravou na zimní provoz?

Prvním signálem, že by již měla být provedena příprava na zimní provoz, je trvalý pokles průměrných denních teplot pod + 10 až +7 °C. To je čas, kdy je třeba vyměnit letní pneumatiky za zimní. Měkčí běhounová směs zimních pneumatik umožní lepší přilnavostí k vozovce bezpečnou jízdu i na suché vozovce při nízkých teplotách, kdy letní pneumatiky jsou vlivem nízké teploty ztvrdlé. Doporučují vyměnit všechny pneumatiky se vzorkem hlubším než 4 mm, před namontováním nechat pneumatiky vyvážit a prohlédnout v servisu.

Čím minimálně vybavit vozidlo pro zimní provoz?

 • škrabkou na okna, rozmrazovačem skel ve spreji;>
 • smetáčkem a lopatou na sníh;
 • pískem (postačí cca 1 - 3 kg podle počtu kol);
 • rozmrazovačem zámků (mějte jej u sebe, v zamrzlém vozidle je málo platný);
 • sněhovými řetězy i na karavan a na všechna kola;
 • nemrznoucí kapalinou do ostřikovačů;
 • startovací kabely a přenosnou svítilnu;
 • zateplovaní kabinové vložky, přenosný ventilátor;· Tažné lano, sada náhradních žárovek a další povinné vybavení by mělo být samozřejmostí.

Jak se sněhovými řetězy?

 • používat je pouze na překonání nesjízdného úseku;· nasadit je včas, ne až vozidlo uvázne;
 • jezdit s nimi jen povolenou rychlostí.

Jak si počínat na kluzkém povrchu?

 • vědět, že brzdná dráha roste se čtvercem rychlosti a prodlouží se již na mokrém povrchu, na sněhu a zledovatělém povrchu dokonce několikrát (viz tabulka).
 • uvědomit si, že na kluzkém povrchu lze vozidlo bez ABS buď brzdit nebo řídit. Při intenzivním brzdění se zablokují kola a vozidlo je neovladatelné (nemůžeme zatočit nebo vyhnout se), "jede" dále ve směru tečny k předchozí dráze;
 • v kritické situaci před překážkou vyšlápnout spojku, přestat brzdit (veškerá adheze bude k dispozici na změnu směru jízdy) a řídit směr jízdy - vyhnout se překážce,
 • u vozidel s ABS se brzdná dráha poněkud prodlužuje, ale vozidlo lze řídit i při brzdění. Ale pozor - i pro vozidla s ABS platí fyzikální zákony!!

Další moje "zimní" rady:

 • počítejte s delším časem jízdy;· buďte připraveni na měnící se a horší podmínky jízdy;
 • nespěchejte, nejezděte zbytečně rychle, ale tak, aby bylo možno vozidlo vždy zrychlit i zpomalit;
 • pro obytný automobil platí stejné zásady, navíc k tomu pochopitelně vše, co se týká provozu automobilu.

Zdroj:www.uamk-cr.cz


 
tisk/poslat emailem
Články k oboru
Katalog firem Uniform - reklamní banner
 
 
 
Spolupracujeme:
logo Pressweb logo Pořadatel veletrhů: ABF, a.s. logo Cestovatelé Lucie a Michal logo Divadlo Na Fidlovačce logo Cykloknihy logo peníze
logo Život dětem logo Terinvest logo Divadlo U 22