logo UNIFORM
ozdobná linka UNIFORM
vydavatelství inzertních periodik
navštívených stránek: 30003200 | 2018
Katalog firem Uniform - reklamní banner

Petr Nikl - Hra o čas

Petr Nikl     -     Hra o čas

 

Dosud největší obrazová výstava Petra Nikla v Praze je zaměřená na fenomén času, který dlouhodobě prostupuje tvorbou tohoto známého intermediálního umělce.

O čase Petr Nikl přemýšlí především ve smyslu paměti, a tak se u něj také nejvýrazněji projevuje. Někdy jde o absolutní čas, tedy jakousi evoluční paměť přírody, jindy se zabývá osobním časem, který většinou transformuje do obrazů  z vlastního života. I ty ale mají schopnost přesahu, takže navenek se v nich nejednou subjektivní stává objektivním. Časů, které jsou v Niklových pracích obsažené, je ale samozřejmě víc. Jedním z nich je samotný cyklický čas jeho tvorby, spirálovitě se točící ve smyčkách z odstupu znovu rozvíjejících jednotlivá témata, aby je v jiných úrovních posouvaly dál.

 

Právě proto, že se u něj čas jako spojující prvek spontánně objevuje déle než dvacet let, je možné o Niklově nejnovějším výstavním projektu uvažovat také jako o jakési tematické retrospektivě. Vzhledem k tomu, že její významnou část tvoří aktuální zatím nikdy nepředstavené práce, je zde ale bilancování přítomné pouze jako skrytá kvalita. Kromě kreseb  a rozměrných obrazů z posledního období, namalovaných speciálně pro expozici v Městské knihovně, se na výstavě objevují i soubory grafických listů, několik projekcí a velkoformátová malba akrylem, kterou Petr Nikl vytvořil přímo na jednu ze zdí galerie.

 

Čas mívá různý charakter a je v neustálém pohybu, a proto ani výstava nemůže stavět na definitivnosti a statičnosti. Právě naopak. Petr Nikl je senzitivní umělec s výraznou imaginací - čas dál rozlišuje hlavně podle způsobu jeho prožívání a také jeho práce jsou formálně různorodé, rozkročené mezi realistickým vyjádřením a různou mírou abstrakce. Vycizelované tvary tak volně střídá automatický proces. Času však většinou přisoudil charakteristickou stříbrošedou barvu starých fotografií. Nikl nejenže zachycuje čas zastavený, pomalý, plynulý, nebo zrychlený, ale snaží se do výstavy dostat především čas přítomný. Také to je důvod, proč jsou její součástí dvě velké procesuální instalace, které mohou neustále měnit svou podobu a proč bude autor každý den určitou dobu trávit v expozici společně s diváky.

 

Rovněž prostředí celé galerie Petr Nikl pojímá jako prokomponovanou instalaci, bludiště různých časů a zároveň vrstevnatý prostor otevřený osobním asociacím, emocím, vzpomínkám a náladám. Každý velký sál nebo řada kabinetů má svůj název, který může sloužit i jako klíč k vnímání, případně prožívání jejich obsahu. Samotné práce naopak určuje v souladu s tématem jen datace, čímž si zachovávají svobodu interpretace. Expozici budou během trvání výstavy oživovat pravidelná vystoupení Petra Nikla s jeho hosty a rozvíjet vystoupení v partnerském divadle Archa. Celý projekt doplňuje
i stejnojmenná doprovodná kniha z nakladatelství Arbor vitae.

 

 

Petr Nikl (* 1960) je jedním z nejvýraznějších českých výtvarných umělců. Akademii výtvarných umění absolvoval v roce 1987. Je zakládajícím členem výtvarné skupiny Tvrdohlaví. Je to intermediální umělec s klasickými kořeny, který se svobodně a přesvědčivě vyjadřuje prostřednictvím tradičních výtvarných technik, ale i autorských knih, interaktivních projektů a improvizačních akcí na bázi performance, divadla a hudebních vystoupení. Je nositelem Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 1995, několikanásobným laureátem ceny za nejkrásnější knihu a držitelem Zlatého anděla v kategorii alternativní hudba z roku 2005. Ve stejném roce připravil expozici Zahrada fantazie a hudby pro český pavilon na EXPO  v japonském Aichi. Zúčastnil se množství kolektivních výstav, např. Fundamenty, sedimenty, GHMP, Městská knihovna, Praha nebo 80. léta, Wannieck Gallery, Brno (obě 2011). Samostatně v poslední době vystavoval např. opět v brněnské Wannieck Gallery (Já jsem tvůj zajíc, 2012) či Alšově jihočeské galerii v Českých Budějovicích (Tváře z New Yorku, 2013). Zastoupený je v Národní galerii v Praze, Moravské galerii v Brně, Státní galerii ve Zlíně, GHMP, Galerii výtvarného umění v Karlových Varech, Galerii výtvarného umění v Hradci Králové a dalších.

 

Radek Wohlmuth


--------------------------------------------------------------------------------

Kurátor výstavy: Radek Wohlmuth

Grafické řešení: Adéla Svobodová

Anglický překlad: Ivan Vomáčka

Redakce textů: Marta Nožková

Kurátorka GHMP: Sandra Baborovská

Instalace a produkce: Diana Brabcová, vedoucí

Propagace: Miroslav Koláček, vedoucí

Poděkování: Pavel Šlechta, Radek Pokorný, Ondřej Hrab, Pavel Hradecký, Jiří Wald, Marie Jirásková, Jansen Boudewijn, Nadační fond současného umění - Wannieck Gallery, DSC Art s. r. o.

Partneři výstavy: Divadlo Archa, Era, Arbor Vitae

Hlavní mediální partneři: Instinkt, Týden, Lidové noviny, Lidovky.cz, Radio 1

Mediální partneři: Art and Antiques, A2, Artmix, Metropolis, Radio Classic, ČRo, Literární noviny, Kulturní pecka, Hyperinzerce, Pražský deník, Artmap

 

Místo konání: Městská knihovna, 2. patro, Mariánské nám. 1, Praha 1, 110 00

Termín konání: 13. 12. 2013-23. 3. 2014

Otevírací doba: út-ne 10.00-18.00

Vstupné: 120,- Kč plné (dospělí) / 60,- Kč snížené (studenti) / 30,- Kč (senioři)

 

Další informace: http://www.ghmp.cz

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM:

 

Víkendové výtvarné workshopy - "Tvořivé dialogy s uměním"

Tyto akce jsou určené dětem, rodinám s dětmi ale i všem dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů  a znevýhodněných. Akce jsou koncipované, organizované a realizované edukačním oddělením. Jde o výtvarné dílny  s lektorkou Lucií Haškovcovou nebo případně s Ivetou Šárníkovou přímo  v expozici, které jsou formálně a obsahově provázány s výstavou, na niž návštěvníci výtvarně reagují a inspirují se jí - po prohlídce následuje vlastní tvorba návštěvníků. Účastníci akcí se mohou seznámit  s tradičními i netradičními technikami z oblasti kresby, malby, experimentální fotografie i prostorové, intermediální, akční a konceptuální tvorby.

 

Cena je 5 Kč pro děti do 10 let, 20 Kč pro návštěvníky nad 10 let. Příchod a odchod je individuální - tzn. kdykoliv ve vymezeném čase. V případě Vašeho zájmu se na akce můžete rezervovat do 16.00 předchozího dne na následujících kontaktech: lucie.haskovcova@ghmp.cz,

606 612 987, 608 216 418 (rezervace není podmínkou účasti).

 

 

Tvořivé dialogy s uměním:

(sobotní výtvarné workshopy)

sobota 4.1. 13.00-18.00, Městská knihovna (2. patro) „V labyrintu asociací"

sobota 15.2. 13.00-18.00, Městská knihovna (2. patro) „Proměny prostoru"

sobota 1.3. 13.00-18.00, Městská knihovna (2. patro) „Dialog zvuku a obrazu!"

sobota 22.3. 13.00-18.00, Městská knihovna (2. patro) „Hry světla a stínu"

 

 

V rámci výtvarných reakcí na výstavu se budeme snažit maximálně využít její potenciál a reagovat na její podstatu - na proměnlivost, procesuálnost, na téma času atd. ... Nejrůznějšími způsoby prozkoumáme témata jako světlo versus tma, obraz vs. zvuk, proměny prostoru a času, řetězení asociací atd... Budeme se inspirovat zde přítomnými artefakty  a reagovat na ně - například dokreslováním a kombinováním detailů reprodukcí zde prezentovaných kreseb a maleb, „reinterpretacemi" názvů apod., čímž je posuneme do nových kontextů a výtvarně je „zrecyklujeme". Navrhneme také ilustrace ke knihám nebo celé „autorské knihy" inspirované pracemi umělce. Také realizujeme tzv. „knihu - objekt", což je „interpretace" knih - formální i obsahové výtvarné pojetí již existujících knih (např. knih vyřazených nebo z antikvariátu) atd. Z nejrůznějšího netradičního výtvarného materiálu budeme vytvářet „dadaistické" objekty vypadající např. jako hračky, což bude souviset s dalšími typickými atributy tvorby P. N. - hravost, infantilnost, prvky absurdity... Také postupně vytvoříme několikametrovou obří kolektivní „časosběrnou" kresbu „in progress" kombinovanou případně i s textem, kde postupně budou návštěvníci vrstvit záznamy svých dojmů z výstavy - jakékoliv asociace, které v nich výstava vyvolala.

 

Během workshopu 1. 3. se uskuteční také akce s názvem „Blázníček" - pásmo veršů, minipohádek a písní - touto akcí, která bude koncipovaná a realizovaná Petrem Niklem přímo v expozici, symbolicky „přivítáme" březen - měsíc knihy -,  a to stylově přímo v objektu Městské knihovny.

 

Interaktivní prohlídky výstav pro všechny typy škol

 

Na objednávku interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny  s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy. Více informací je na webu GHMP v sekci „edukace" - „umění interaktivně pro školy". Akce lze rezervovat na těchto kontaktech: tel. 606 612 987, 608 216 418, e-mail: lucie.haskovcova@ghmp.cz. Cena je 5 Kč pro děti do 10 let, 20 Kč pro ostatní nad 10 let, 5 Kč pro studenty uměleckých škol, 5 Kč pro učitele a pedagogický doprovod.

 

Zdroj:http://kultura.praha.eu


 
tisk/poslat emailem
Články k oboru
Katalog firem Uniform - reklamní banner
 
 
 
Spolupracujeme:
logo Pressweb logo Pořadatel veletrhů: ABF, a.s. logo Cestovatelé Lucie a Michal logo Divadlo Na Fidlovačce logo Cykloknihy logo peníze
logo Život dětem logo Nakladatelství Grada logo Terinvest logo Divadlo U 22