logo UNIFORM
ozdobná linka UNIFORM
vydavatelství inzertních periodik
navštívených stránek: 30003077 | 2018
Katalog firem Uniform - reklamní banner

Výstava o české dekadenci se představí v Belgii

Výstava o české dekadenci se představí v Belgii

 

V Pražském domě v Bruselu se včera za účasti náměstkyně primátora hl. m. Prahy Marie Kousalíkové uskutečnil symbolický křest publikace „V barvách chorobných - Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914". Tato kniha je průvodním katalogem k výstavě o české dekadenci, která bude veřejnosti přístupná od 30. 1. do 10. 5. 2009 ve dvou prestižních belgických galeriích.

Výstava „Dekadence. České země 1880-1914" představí v Belgii nejslavnější české malíře a sochaře, jejichž tvorbu inspirovaly myšlenky a postoje dekadence. Ve dvou galeriích, v Hôtel de Ville v Bruselu a v Musée provincial Félicien Rops v Namuru, budou vystavena díla pocházející z řady prestižních státních a soukromých sbírek.

„Tehdejší doba, doba slavného „fin de siecle", jež zrodila nová hledání uměleckých směrů, nový obsah výtvarného a literárního snažení, a doba dnešní obsahují společná pojítka. Neprožíváme snad nyní něco podobného? Po dlouhém období ekonomického, společenského, ale i uměleckého růstu začínáme pociťovat únavu a vyčerpání, vyčpělost forem i obsahů. Hledáme nové koncepty, novou spojitost praktického života, jeho rozumového vysvětlení a zároveň jeho citového přijetí. I tehdy přinášela umělecká část Evropy otevřenou výpověď odrážející rozlet ducha a techniky konce devatenáctého století a zároveň podvědomé směřování ke světové krizi," řekla Marie Kousalíková, náměstkyně pražského primátora, která do Bruselu přijela křest katalogu a dnešní vernisáž osobně podpořit. „Popřejme nám všem, abychom prostřednictvím těchto děl pochopili jejich i naši éru, sebe sama a hlavně nekonečnou chuť poznávat svět kolem sebe i citem, nejen rozumem, který někdy může přinášet klamné a opožděné zprávy," dodala Marie Kousalíková.

Výstava se koná se pod záštitou primátora hlavního města Prahy Pavla Béma a místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry a stala se oficiální doprovodnou akcí předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Belgická verze rozvíjí novátorskou a úspěšnou výstavu „V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914", která se na přelomu let 2006/ 2007 konala v Obecním domě v Praze a navštívilo ji více než 30 000 diváků.

Právě u příležitosti pražské výstavy byla vydána rozsáhlá knižní publikace „V barvách chorobných: Idea dekadence a umění v českých zemích, 1880-1914", na které se autorsky podíleli Otto M. Urban, PhD., PaedDr. Luboš Merhaut, Csc. a PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D. Kniha, která byla včera slavnostně představena také v Belgii, souhrnně představuje fenomén dekadence v českém prostředí, její zahraniční inspirace a paralely, ale i širší filozofický rámec, do něhož lze ideje dekadence zařadit. V roce 2007 byla vyhlášena Nejkrásnější knihou roku a nominována na cenu Magnesia Litera. K výstavě vychází vedle anglické verze monografie i francouzsko-vlámský katalog „Dekadence. České země 1880-1914" o téměř 130 stranách
a 75 ilustracích.

V Praze 29. 1. 2009


Ing. Marie Kousalíková - náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro školství, vzdělávání a volný čas

do funkce zvolena 30. 11. 2006. Působnost v oblasti pražského školství a vzdělávání, rozvoje školství včetně školství alternativního, sledování a hodnocení kvality vzdělávání, činnost v oblasti správy školních a předškolních zařízení. V oblasti volného času spolupráce s organizacemi mládeže, občanskými sdruženími a organizacemi, které se zabývají péčí o mládež, zejména v oblasti volného času mládeže.

Zdroj: www.magistrat.praha-mesto.cz

 


 
tisk/poslat emailem
Články k oboru
Katalog firem Uniform - reklamní banner
 
 
 
Spolupracujeme:
logo Pressweb logo Pořadatel veletrhů: ABF, a.s. logo Cestovatelé Lucie a Michal logo Divadlo Na Fidlovačce logo Cykloknihy logo peníze
logo Život dětem logo Nakladatelství Grada logo Terinvest logo Divadlo U 22