logo UNIFORM
ozdobná linka UNIFORM
vydavatelství inzertních periodik
navštívených stránek: 29986762 | 2018
Katalog firem Uniform - reklamní banner

Institut umění vydává publikaci Podpora kultury z Evropské unie do roku 2020

Institut umění vydává publikaci Podpora kultury z Evropské unie do roku 2020

 

Institut umění vydává publikaci, která v přehledné formě představuje programy Evropské unie, ze kterých lze čerpat finance na mezinárodní neinvestiční projekty z oblasti kulturních a kreativních odvětví, doplněné o příklady podpořených projektů, v nichž figurují české organizace buď v roli vedoucího projektu, či v úlohách partnerů.

 

 

Zorientovat se v řadě dotačních titulů, které jsou k dispozici na evropské úrovni je velmi náročné, protože každý z nich má své specifické podmínky, pravidla a formuláře. Kulturní pracovníci se o možnostech podpory dozvídají nahodile, a stojí je mnoho energie dohledat vhodné programy. Proto vydáváme publikaci, která evropské programy představuje na jednom místě.

 

Evropská unie spravuje širokou škálu podpůrných programů a fondů. Pro přímou podporu kulturních a kreativních odvětví existuje v programovacím období let 2014-2020 jediný program, a tím je Kreativní Evropa. Existuje ale řada dalších programů, ze kterých lze projekty s kulturním rozměrem financovat. Jsou jimi Erasmus+, Evropa pro občany, Horizont 2020, COSME, programy meziregionální, nadnárodní či příhraniční spolupráce Evropských investičních a strukturálních fondů. Tyto programy podporují mezinárodní spolupráci, výměnu zkušeností, mobilitu a budování mezinárodních sítí. Projekty mohou být podle vybraného programu zaměřeny na vzdělávání, aktivní občanství, vědu a výzkum, podnikání či meziregionální spolupráci.

 

Publikace je součástí projektu Podpora kulturních a kreativních odvětví z fondů EU na léta 2015-2020 Technologické agentury České republiky v rámci programu BETA na zadání ministerstva zahraničí. Cílem výzkumného projektu bylo vyhodnotit stav a překážky, které brání v účasti českých subjektů z kulturních a kreativních odvětví zapojit se do mezinárodních projektů.

 

Elektronická verze publikace je ke stažení na adrese http://www.idu.cz/media/document/podpora-kultury-z-eu_a5_final.pdf .

 

Tištěnou verzi Vám rádi na vyžádání zdarma zašleme.

 

Informace o publikaci:

 

- Editor: Magdalena Müllerová

 

- Připravili: Veronika Beranová, Kateřina Hamplová, Pavlína Kalandrová, Pavel Lukeš, Anna Macounová, Magdalena Müllerová, Michal Pacvoň, Jitka Valchářová, Daniela Zarodňanská, Eva Žáková

 

- Jazykové korektury: Jana Křížová

 

- Vydal Institut umění - Divadelní ústav jako 706. publikaci.

 

- Neprodejné

 

ISBN 978-80-7008-370-3 (brožováno) / 978-80-7008-371-0 (pdf)

 

Zdroj:http://www.idu.cz


 
tisk/poslat emailem
Články k oboru
Katalog firem Uniform - reklamní banner
 
 
 
Spolupracujeme:
logo Pressweb logo Pořadatel veletrhů: ABF, a.s. logo Cestovatelé Lucie a Michal logo Divadlo Na Fidlovačce logo Cykloknihy logo peníze
logo Život dětem logo Nakladatelství Grada logo Terinvest logo Divadlo U 22