logo UNIFORM
ozdobná linka UNIFORM
vydavatelství inzertních periodik
navštívených stránek: 30003271 | 2018
Katalog firem Uniform - reklamní banner

Natoč film na téma Rozvojové cíle tisíciletí a vyhraj cestu do Keni!

Natoč film na téma Rozvojové cíle tisíciletí a vyhraj cestu do Keni!

 

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit vyhlašuje v rámci projektu MDGs - A co na to mládež?! soutěž o nejlepší krátký film na téma Rozvojové cíle tisíciletí.

Projekt se zaměřuje na posílení role mladé populace v oblasti rozvojové spolupráce. Základem občanské angažovanosti a snahy proměnit status quo k lepšímu, je informovanost mladých lidí a možnost projevit svůj názor cestami, které jsou mladým lidem blízké.

Zapojit se mohou mladí autoři z řad profesionálů i amatérů.

Odměna pro autora nejzdařilejšího snímku:
Účast na mezinárodním setkání všech autorů vítězných snímků v Itálii a v Keni. Setkání, jehož náplní budou diskuse a workshopy s rozvojovou tematikou, se uskuteční na přelomu června a července a potrvá dva týdny.

Podmínky soutěže:

•Film se musí zabývat jedním z 8 rozvojových cílů tisíciletí (MDGs)
•Do soutěže budou přijímány pouze filmy na DVD v maximální délce 20 minut
•Věk autorů 18 - 30 let
•Účast v soutěži nezakládá nárok na finanční odměnu
•Autor/autoři nese zodpovědnost za obsah filmu a informace v něm podané
•Uzávěrka soutěže 9.4.2010
Zájemci o účast v soutěži, kteří by se rádi dozvěděli další informace o soutěži samotné, případně o projektu MDGs - A co na to mládež?!, neváhejte navštívit stránky www.inexsda.cz nebo se přímo obrátit na koordinátorku projektu Romanu Duchoslavovou.

Co jsou MDGs - Milllenium Development Goals?
MDGs, v překladu Rozvojové cíle tisíciletí jsou závazné a a neodvolatelné záměry vymezené do osmi jasných bodů, díky nimž by se do roku 2015 mělo výraznou měrou přispět k odstranění extrémní chudoby ve světě.

1.Odstranit extrémní chudobu a hlad
2.Zpřístupnit základní vzdělávání pro všechny
3.Prosazovat rovnost pohlaví a posílit postavení žen
4.Omezit dětskou úmrtnost
5.Zlepšit zdraví matek
6.Bojovat proti HIV/AIDS, malárii a jiným nemocem
7.Zajistit trvalou udržitelnost životního prostředí
8.Vytvořit globální partnerství pro rozvoj
Informace o projektu MDGs - A co na to mládež?!
Projekt je relizován ve spolupráci s evropskými a africkým partnerskými organizacemi a díky podpoře Evropské komise a programu EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Kontakt:
Romana Duchoslavová
INEX-Sdružení dobrovolných aktivit, o.s.
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Kontaktní adresa: Varšavská 30, 120 00 Praha 2
tel. 222 362 715, mobil 731 163 670
region2@inexsda.cz, www.inexsda.cz

E-mail
inexsda@inexsda.cz

Internet
http://www.inexsda.cz

Zdroj:www.pressweb.cz

 


 
tisk/poslat emailem
Články k oboru
Katalog firem Uniform - reklamní banner
 
 
 
Spolupracujeme:
logo Pressweb logo Pořadatel veletrhů: ABF, a.s. logo Cestovatelé Lucie a Michal logo Divadlo Na Fidlovačce logo Cykloknihy logo peníze
logo Život dětem logo Nakladatelství Grada logo Terinvest logo Divadlo U 22