logo UNIFORM
ozdobná linka UNIFORM
vydavatelství inzertních periodik
navštívených stránek: 61516343 | 2022
Katalog firem Uniform - reklamní banner

Jak se vyznat v široké nabídce středních škol a oborů

Jak se vyznat v široké nabídce středních škol a oborů

 

Při samotné volbě střední školy je nutné v prvé řadě zvážit, jaké má uchazeč zájmy, zda je studijní typ, jaké má studijní ambice a představy o budoucím povolání. To by měli všichni rodiče s dětmi prodiskutovat v dostatečném předstihu, nejlépe v průběhu 8. ročníku základní školy, aby měli dostatečný prostor na vlastní výběr oboru vzdělání a konkrétní školy. Jde o to zamyslet se nad zálibami, zájmy, předpoklady i povahovými vlastnostmi, tedy tím, co je východiskem budoucí profesní orientace. S rodiči, případně pracovníky pedagogicko-psychologické poradny a výchovným poradcem může uchazeč posoudit, zda má dostatek předpokladů pro vzdělávání na střední škole v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou, či je spíše zaměřen prakticky a bude se věnovat vzdělávání v oborech středního vzdělání s výučním listem nebo v oborech středního vzdělání. Pro potřeby orientace lze možnosti studijní dráhy po absolvování základní školy rozdělit následovně:

1. Vzdělávání v oborech středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou
- Vzdělávání v oborech gymnázií (obory KKOV, které mají na 5. místě kódu oboru písmeno „K") - toto vzdělávání je vhodné pro žáky, kteří nemají problémy s učením, nejsou doposud oborově profilováni a je u nich předpoklad, že v budoucnu budou pokračovat ve studiu na vysoké škole.
- Vzdělávání v oborech lyceí - vzdělávání v oborech lyceí (obory mají název „lyceum" přímo v názvu) je vhodné pro žáky, kteří mají studijní předpoklady, avšak výrazné všeobecné zaměření studia v oborech gymnázií jim nevyhovuje a rádi by získali hlubší, zejména teoretické znalosti v určité oborové profilaci.
- Vzdělávání v oborech odborného středního vzdělání s maturitní zkouškou bez praktické přípravy, tedy obory bývalých středních odborných škol (obory KKOV, které mají na 5. místě kódu oboru písmeno „M") - jde o vzdělávání, které je vhodné pro žáky, kteří nemají problémy s učením a současně jsou již částečně oborově zaměřeni, tedy mají hlubší zájem o určitý obor. U absolventů těchto oborů lze také předpokládat pokračování v dalším studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, současně jsou však dostatečně připraveni ke vstupu na trh práce.
- Vzdělávání v oborech odborného středního vzdělání s maturitní zkouškou, kde součástí výuky je i praktická příprava, tedy obory bývalých středních odborných učilišť (obory KKOV, které mají na 5. místě kódu oboru písmeno „L") - toto vzdělávání je určeno především žákům, kteří jsou manuálně zruční a jsou již oborově profilováni Získání maturity jim pak umožňuje i případné další vzdělávání na vysoké nebo na vyšší odborné škole, avšak nejčastěji vstupují tito absolventi přímo na trh práce.

2. Vzdělávání na konzervatořích ukončené absolutoriem
Vyšší vzdělávání na konzervatořích (obory KKOV, které mají na 5. místě kódu oboru většinou písmeno „N") - jde o vzdělávání, které je určeno pro mimořádně umělecky talentované žáky, kteří se vybranému uměleckému směru věnují dlouhodobě a mají pro něj výrazné umělecké předpoklady.

3. Vzdělávání v oborech středního vzdělání s výučním listem
Vzdělávání, které dříve nabízela střední odborná učiliště (obory KKOV, které mají na 5. místě kódu oboru písmeno „E" a „H") - jde o vzdělávání vhodné pro žáky, kteří jsou spíše manuálně zruční a nejsou studijní typy nebo jsou již přesně orientováni na obor, který se vyučuje pouze v oborech středního vzdělání s výučním listem. Absolventi tříletých oborů mohou pokračovat ve vzdělávání v oborech nástavbového studia, které je ukončeno složením maturitní zkoušky.

4. Vzdělávání v oborech středního vzdělání
Vzdělávání, které dříve nabízely střední odborné školy (obory KKOV, které mají na 5. místě kódu oboru písmeno „J", „C" nebo „D") - jde o vzdělávání určené převážně pro žáky se slabými studijními ambicemi, kteří ovšem chtějí určitého stupně vzdělání dosáhnout. Jde o vzdělání v oborech středního vzdělání v délce 1-2 roky. Vzdělávání je ukončeno pouze závěrečnou zkouškou, případně je ukončeno bez závěrečné zkoušky.

Vzdělávání na středních školách není uzavřené ani těm uchazečům, kteří ukončí povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku, případně absolvovali základní školu praktickou nebo speciální. Pro tyto žáky jsou určeny nabídky oborů středního vzdělání, dvouleté obory středního vzdělání s výučním listem, případně obory praktických škol (pro absolventy základních škol speciálních). Tito žáci mohou podat přihlášku i do ostatních oborů středních škol, a pokud splní podmínky přijímacího řízení, bývají přijati. Jednotlivé střední školy mohou nabízet širokou škálu oborů vzdělání od oborů středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem až po obory středního vzdělání s maturitní zkouškou, případně obory nástavbového studia určené pro absolventy oborů středního vzdělání s výučním listem.

Zdroj:www.uiv.cz


 
tisk/poslat emailem
Články k oboru
Katalog firem Uniform - reklamní banner
 
 
 
Spolupracujeme:
logo Pressweb logo Pořadatel veletrhů: ABF, a.s. logo Cestovatelé Lucie a Michal logo Divadlo Na Fidlovačce logo Cykloknihy logo Peníze.cz - Největší web o osobních financích na českém internetu
logo Život dětem logo Divadlo U 22 logo GrilyKrby logo Bezhladovění.cz - Magazín o hubnutí a zdravém životním stylu