logo UNIFORM
ozdobná linka UNIFORM
vydavatelství inzertních periodik
navštívených stránek: 45744490 | 2021
Katalog firem Uniform - reklamní banner

Oprava Barrandovského mostu začíná! Řidičů se zatím příliš nedotkne

Oprava Barrandovského mostu začíná! Řidičů se zatím příliš nedotkneOprava Barrandovského mostu začíná! Řidičů se zatím příliš nedotkne

 

Barrandovský most, který je jednou z nejdůležitějších tepen pražské dopravy, čeká rozsáhlá rekonstrukce. Její první etapu zahájila Technická správa komunikací (TSK) již 29. září, řidiči se jí ale obávat nemusejí. S výraznějšími dopravními omezeními na mostě je však potřeba počítat v další etapě rekonstrukce, a to od roku 2022. Zástupci TSK již nyní návrhy vedení dopravy plánují spolu s magistrátem tak, aby co nejméně zatížili dopravní síť metropole.

 

 

 

  1. FÁZE – sanace spodní stavby (2020–2021)

 

Cílem první fáze rekonstrukčních prací je sanace konstrukcí spodní stavby mostu, která spočívá v úpravě povrchu betonu, odstranění nesourodých částí a jeho následné úpravě. Termín oprav je stanovený na období mezi 29. zářím 2020 a listopadem 2021, s klimatickou přestávkou od 23. prosince. Doprava přes most zůstane během těchto měsíců zachovaná, menší omezení se ale vyskytnou například v Modřanské ulici, kde bude v úseku pod mostem sveden provoz v obou směrech do jednoho pruhu. Zúží se také cyklostezka v okolí pilíře mostu a v souvislosti s přistavěním a obsluhou pontonu je třeba počítat i s omezením plavby při pravém břehu. Některé práce jsou plánovány i pod hladinou Vltavy.  

 

 

„Začíná důležitá oprava Barrandovského mostu. Každá politická reprezentace by ji nejraději odložila ze strachu o politické body, ale tak se nedá dělat zodpovědná politika. My opravu místo toho naplánovali tak, aby byl po celou její dobu zachován průjezd ve třech jízdních pruzích, a nebyla tak významně omezena doprava při cestě z jednoho břehu Vltavy na druhý. Barrandovský most patří k nejvytíženějším komunikacím, v pracovních dnech jej k dopravě využije 144 000 vozidel. Právě pro jeho nenahraditelnost je ale nezbytné udržovat most v dobré kondici a to se bez průběžných rekonstrukcí neobejde,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy. „Právě pro jeho nenahraditelnost je ale nezbytné udržovat most v dobré kondici a ta se bez průběžných rekonstrukcí neobejde,“ dodává.

 

 

Diagnostika, kterou si TSK nechala v roce 2019 vypracovat v rámci projektové přípravy, ukázala, že stav spodní stavby je na sedmibodové škále na úrovni IV, tedy uspokojivý. Opravy zde budou jen dílčí. „Dobře připravená a včas realizovaná rekonstrukce Barrandovského mostu významně prodlouží jeho životnost, takže bude moci sloužit veřejnosti co nejdéle. Pustíme se tedy do odstranění nesoudržných vrstev betonu, očištění a následného ošetření trhlin a reprofilací navrátíme betonu jeho původní funkčnost,“ vysvětluje postup oprav Jozef Sinčák, generální ředitel TSK.

 

 

Barrandovský most prošel řadou menších oprav již dříve, a to především ve své svrchní části, jejíž součástí je i vozovka. Zásadní rekonstrukce svršku mostu bude součástí dalších etap rekonstrukce.

 

 

 

  1. FÁZE – rekonstrukce vrchní stavby (předpoklad jaro 2022 (dle dalších koordinací) – 2025)

 

Zahájení rekonstrukce na vrchní stavbě je předběžně naplánované na jaro 2022, předpokládané dokončení všech prací by mohlo být v roce 2025. Tyto práce s sebou již ponesou dopravní omezení. „Abychom řidiče na jejich cestách omezili co nejméně, pracujeme již nyní na návrzích náhradního vedení dopravy
a zkapacitnění navazující komunikační sítě a objízdných tras. Proto jsme dopředu zkapacitnili nájezd a výjezd z Modřanské ulice. Celá akce byla koordinovaná
s chystanou celkovou rekonstrukcí Barrandovského mostu, kterou jsme naplánovali tak, aby měla pokud možno co nejmenší dopad na dopravu v Praze. Na to budeme potřebovat kapacitní nájezdy a sjezdy, až do nich budeme směrovat auta a MHD v rámci jednotlivých etap. A hledáme další takové možnosti,“
řekl Adam Scheinherr a dodává: „Troufám si říct, že rekonstrukce Barrandovského mostu je svým významem srovnatelná s modernizací dálniční sítě, proto již nyní necháváme zpracovat modely, jak se bude doprava chovat, kde by se mohly vyskytnout největší komplikace a jak jim potenciálně předcházet.“ 

 

 

Do oprav vrchní stavby je potřeba se v následujících letech pustit zejména z důvodu neuspokojivého stavu nosné konstrukce, který se nachází na úrovni
V (tedy špatný stav). „Z diagnostiky vyplynulo, že nedostatky jsou zejména v oblasti výztuže mostu, která je součástí nosného systému. Tato oprava vyžaduje již kompletní sejmutí betonových svodidel a říms, přeizolaci celého mostu a výměnu vozovky i chodníků. Chystáme rovněž úpravy osvětlení a přeložky inženýrských sítí,“ vypočítává některé naplánované práce Jozef Sinčák.

 

 

 

 

 

O Barrandovském mostě

 

 

Silniční most spojující městské části Praha 4 a Praha 5 sestává ze dvou samostatných nosných konstrukcí, technicky se tedy jedná o soumostí. Komunikace s osmi jízdními pruhy a dvěma chodníky pro pěší je součástí
tzv. Městského okruhu a patří k nejvytíženějším dopravním tepnám v České republice. Stavba obou částí mostu byla realizována v letech 1978 až 1988, levý most byl zprovozněn v září 1983.

 

 

Opěry mostu tvoří železobetonové masivní bloky. Mezilehlé podpěry jsou železobetonové pilíře založené na mikropilotách, nosná konstrukce je z předpjatého monolitického betonu. Základ i dřík jsou vyrobeny z betonu, kryt vozovky je živičný. Délka přemostění ve střednici je 343,7 metru, volná šířka mezi svodidly ve střední části přibližně 14 metrů. Na stavbu na obou březích navazují nájezdové a sjízdné rampy, které jsou samostatnými mostními objekty.

 

Zdroj:http://www.tsk-praha.cz


 
tisk/poslat emailem
Články k oboru
Katalog firem Uniform - reklamní banner
 
 
 
Spolupracujeme:
logo Pressweb logo Pořadatel veletrhů: ABF, a.s. logo Cestovatelé Lucie a Michal logo Divadlo Na Fidlovačce logo Cykloknihy logo peníze
logo Život dětem logo Terinvest logo Divadlo U 22 logo GrilyKrby