logo UNIFORM
ozdobná linka UNIFORM
vydavatelství inzertních periodik
navštívených stránek: 35115312 | 2020
Katalog firem Uniform - reklamní banner

Začíná cyklistická sezóna. Jste připraveni?

Začíná cyklistická sezóna. Jste připraveni?

 

Začátek jara tradičně vybízí cyklisty k prvním prosluněným vyjížďkám na kole. Po zimě je ale potřeba jízdní kolo důkladně zkontrolovat a oživit si také základní bezpečnostní pravidla jízdy po cyklostezkách a veřejných komunikacích. Vždyť jde o naši bezpečnost a o náš život. Jen v loňském roce zahynulo na našich silnicích 38 cyklistů, o rok dříve 44…

 

 

Na kole bezpečně

 

 

Pokud jste na kolo od podzimu nesedli, zaslouží si před první jízdou „odzimovat“. Nezapomeňte zkontrolovat tlak v pneumatikách, které mohou být po zimě podhuštěné, zkontrolujte a dotáhněte brzdy, řídítka či sedlo, pokud se uvolnily. Pozornost věnujte také řetězu a přehazovačce. Pokud se na přípravu kola na sezónu necítíte, svěřte ji servisu. „Špatně seřízené či technickým stavem nevyhovující kolo může být nebezpečné nejen pro samotného cyklistu, ale i pro ostatní účastníky provozu na cyklostezce nebo veřejné komunikaci,“ varuje Olga Boučková z oddělení BESIP Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 

 

Cyklistická výbava

 

 

Než vyrazíte na první jízdu, nezapomeňte zkontrolovat, zda má vaše jízdní kolo všechny prvky povinné výbavy. Do té patří odrazky (přední, zadní, na obou kolech i na pedálech), dále jsou to přední a zadní brzdy, světla (přední bílé a zadní červené za snížené viditelnosti) a zaslepení ostrých hran řídítek či dalších částí kol. „Mezi doporučené vybavení patří v první řadě zvonek. Ten je často podceňován, přestože dnes vzniká řada sdružených stezek pro chodce, inline bruslaře a cyklisty, kde se jeho používání stává výrazem slušného chování, zvonkem totiž může cyklista vhodně a účinně upozornit ostatní, že se blíží a bude je míjet,“ říká Olga Boučková. Dále se na delších cestách může hodit kryt na řetěz, blatníky, základní cyklistické nářadí, pumpička, náhradní duše či rychlý opravný sprej.

 

 

Cyklistická přilba není ostuda

 

 

V ČR má povinnost při jízdě na kole nosit helmu pouze dítě mladší 18 let. Cyklistická přilba však dokáže snížit riziko úrazu hlavy až o 80 %, pravděpodobnost úmrtí po pádu na hlavu bez helmy je totiž až 19x vyšší. Pamatujte proto na její nošení i v dospělém věku.

 

 

A jak vybrat správnou helmu? „Helma by rozhodně měla chránit hlavu po celém jejím obvodu, často chrání i oblast uší a brady. Někteří výrobci také nabízí speciálně tvarované helmy, které více chrání hlavu v její zadní části. Důležité také je, aby helma dobře a pevně seděla. Jenom tak totiž může účinně hlavu ochránit,“ říká MUDr. Michaela Tomanová, primářka a ředitelka Infinity Clinic. Nejde tedy jen o to přilbu mít a používat, ale také ji mít na hlavě řádně připevněnu tak, aby nám při pádu nespadla dříve, než nás ochrání.

 

 

Buďte vidět

 

 

Myslete na to, že čím víc budete viditelní pro ostatní účastníky provozu, tím lépe si chráníte své zdraví. Nejde jen o povinné odrazky a vybavení kola jako takového. Při výběru cyklistického oblečení, bychom měli volit takové, ve kterém budeme na cestách dobře vidět, tedy výrazné barvy, nejlépe s reflexními prvky. Rozdíl ve viditelnosti některých barev, především pak za šera a ve tmě je obrovský. „Nejhorší barvou je při snížené viditelnosti modrá, s tou jste vidět jen přibližně na 18 metrů. V závěsu je barva červená (24 metrů), o něco lépe je na tom žlutá (37 metrů). Nejlepší volbou je barva bílá, která je vidět až na 55 metrů. Samotná barva ale často nestačí. Klidnější můžete být, když oblečení doplníte reflexními prvky, se kterými budete vidět až na vzdálenost 200 metrů,“ uzavírá Olga Boučková z oddělení BESIP TSK, a.s.

 

 

Buďme ohleduplní a dodržujme pravidla

 

 

Jako cyklisté bychom si pak měli být vědomi toho, že se pohybujeme výrazně vyšší rychlostí než chodci. Najdou se tací, kteří se cítí nadřazeně a vůči chodcům se chovají agresivně. Tím ovšem nedělají cyklistům dobré jméno, navíc v řadě případů se tak chovají ve chvílích, kdy sami nedodržují základní pravidla, ať už jízdou po chodníku, po přechodu pro chodce, kde cyklista jedoucí na kole nemá, co dělat, a tak dále. Základem je tedy dodržování pravidel a v tomto případě, stejně jako jinde, platí, že neznalost zákona neomlouvá a v případě srážky s chodcem bude soud vždy posuzovat, kdo porušil pravidla a kdo zaplatí případné škody, které se v případě nehody se zraněním mohou vyšplhat i do stovek tisíců korun. Cyklista pak nemá povinné ručení, z nějž by takové škody byly hrazeny.

 

 


CYKLOSLOVNÍK
 
 

 

Pěšina
místní nebo účelová komunikace pro chodce, která vznikla vyšlapáním určitého pruhu pozemku, tj. tedy bez jakýchkoliv stavebních úprav. Mohou však být na ní provedeny dodatečné místní zemní práce nebo nahodilé (nesouvislé) úpravy terénu
 
 
 
Cesta
vznikla zlepšením původní, pouze vyježděné cesty místními zemními pracemi nebo i místní nahodilou úpravou povrchu, nebo záměrným provedením nejnutnějších zemních prací v dosud nepojížděném terénu. Je povrchově upravena v celé své délce nezhutněnou sutí, kameny, štěrkopískem, stavebním rumem apod. hmotami a udržována v takto dosaženém stavu.
 
 
 
Účelová komunikace
pozemní komunikace, která napojuje výrobní závod, osamělý objekt apod. na síť místních komunikací a silnic, nebo která vytváří dopravní spojení uvnitř uzavřených prostorů a objektů, popř. uvnitř pozemkových celků obhospodařovaných zhruba týmž způsobem. Může být veřejně přístupná nebo částečně, popř. úplně uzavřená veřejnému silničnímu ruchu. Označuje se zpravidla názvem vyjadřujícím její hospodářskou příslušnost nebo účel, např. polní cesta, lesní cesta,
přístupová cesta, apod.
 
 
 
Doporučená cyklotrasa
Cyklisticky výhodný průjezd územím, bez směrového dopravního značení.
 
 
 
Cyklotrasa
Cyklisticky výhodný průjezd územím, který je vyznačen směrovým značením. Ekvivalentem jsou turistické trasy. Cyklotrasa neupravuje právo přednosti.
 
 
 
Cyklostezka
Trvalé opatření pro cyklistickou dopravu s vyloučeným nebo omezeným provozem automobilů. Cyklostezka označená dopravním značením C8a,b „stezka pro cyklisty“ je určena výlučně pro cyklisty. Cyklostezka se smíšeným provozem přesněji stezka pro chodce a cyklisty označená C9a,b je určena jak pro chodce, tak pro cyklisty. Přednost zde není upravena, platí pravidlo vzájemného respektu. Uživatelé se nesmí vzájemně ohrožovat.
 
 
 
Pěší zóna s povoleným vjezdem jízdních kol
Oblast, do které je zakázán vjezd motorovým vozidlům. Cyklista i chodec se zde mohou pohybovat naprosto volně, ale musí dbát na vzájemnou ohleduplnost, přičemž chodec má přednost. Pěší zóna je vyznačena dopravním značením IP 27a/b.
 
 
 
Cyklopiktokoridor
Jedná se o vodorovné dopravní značení, které informuje řidiče o možném pohybu cyklistů a zároveň vede jeho uživatele v optimální stopě. Cyklopiktokoridor se používá také v případě, že současná komunikace není dostatečně široká, aby na ní mohl být vyznačen vyhrazený jízdní pruh, neboť na rozdíl od cyklopruhu může být pojížděn automobily. Cyklopiktokoridor nese označení V20.
 
 
 
Cyklopruh
je vyhrazený pruh pro cyklisty ve vozovce. Pokud je pruh vyznačen bílou přerušovanou čarou, tak umožňuje automobilům do něj vjet např. při objíždění překážky. Pokud je vyznačen plnou čarou, tak je do něj vjezd automobilům zakázán. Dopravní označení nese V14 a dále je označen návěstidlem IP20a,b.
 
 
 
Cykloobousměrka
Jde o cyklistické opatření umožňující projet cyklistovi jednosměrku. Vždy je vyznačena doplňkovými tabulkami E12a,b nebo E13. Pokud je nejvyšší povolená rychlost na komunikaci 30km/hod, jedná se o společný provoz, může být dále vyznačena cyklopiktokoridorem V20. Pokud je nejvyšší povolená rychlost na komunikaci 50km/hod, jedná se o oddělený provoz a musí být vyznačena vyhrazeným pruhem pro cyklisty V14 s plnou bílou čárou.
 
 
 
BUS + Taxi + Cyklo pruh
Vyhrazený jízdní pruh pro společnou jízdu městských autobusů, taxi a cyklistů. Pruh s touto prioritou umožňuje rychlejší pohyb daným vozidlům během dopravní špičky a jeho využití proto bývá omezené na určitou denní dobu. Cyklistům je tímto umožněno jet v klidnější části vozovky. Nese označení V15 a je označen návěstidlem IP20a,b.
 
 
 
Předsunutá stop čára
Vyznačuje vyhrazený vyčkávací prostor pro cyklistu mezi stop čárou pro automobily a hranicí křižovatky řízené světelnými signály. Nese označení V19. Cyklista by se do něj měl zařadit vždy při příjezdu a vjíždět tak do křižovatky jako první.
 
 
 
Přejezd pro cyklisty
Vyznačený prostor pro cyklisty k příčnému přejetí komunikace. Pokud je řízený světelnými signály, jeho funkce je obdobná jako u přechodu pro chodce včetně přednosti před ostatními vozidly. Pokud řízen není, cyklista zde nemá přednost a to i v případě, že je přejezd přimknutý k přechodu pro chodce V8b. Samostatný přejezd pro cyklisty je označován V8a a je doplněn svislou dopravní značkou IP7.
 
 
 

 


 
tisk/poslat emailem
Články k oboru
Katalog firem Uniform - reklamní banner
 
 
 
Spolupracujeme:
logo Pressweb logo Pořadatel veletrhů: ABF, a.s. logo Cestovatelé Lucie a Michal logo Divadlo Na Fidlovačce logo Cykloknihy logo peníze
logo Život dětem logo Terinvest logo Divadlo U 22