Tibet mysli - zahájení výstavy při příležitosti odchodu 14. dalajlámy do exilu

Tibet mysli - zahájení výstavy při příležitosti odchodu 14. dalajlámy do exilu

 

Na Novoměstské radnici v městské části Praha 2 byla dnes zahájena výstava nazvaná Tibet mysli. Za hlavní město Prahu přijal nad touto akcí záštitu primátor Pavel Bém. Záměrem výstavy Tibet mysli je připomenout padesáté výročí odchodu 14. dalajlamy do exilu a vytvoření prostoru pro setkávání lidí soucítících s touto událostí.

„Věřím, že tato výstava dosáhne svého cíle - připomene utrpení, kterému byl a je Tibet vystaven, zburcuje naše svědomí, znovu nás upozorní na to, že počínání Číny v Tibetu se týká i nás a donutí nás dát najevo svůj odpor. Věřím také, že tato výstava nám pomůže uvědomit si neskonalou moudrost dalajlámy, který přes své vyhnanství, přesto, že je obětí nenávisti a zla, nikdy nezapomíná na smíření, odpuštění a toleranci," řekl ve svém zahajovacím projevu primátor hlavního města Prahy Pavel Bém.   

Projekt „Tibet mysli" vznikl z iniciativy občanského sdružení Potala a Bezejmenné čajovny ve Šťáhlavicích. Své aktivity zaměřuje na seznamování veřejnosti s historií, kulturou, náboženstvím a tradičním způsobem života Tibeťanů i na kulturní projekty. Potala se v minulosti podílela na přípravě řady etnografických výstav o kultuře Tibetu a vystoupení tibetských umělců (např. soubor tibetské opery v Praze v roce 2001).

Důležitým tématem výstavy Tibet mysli je evropská fascinace tibetským buddhismem. Jeho ritualizovanou formu představují na výstavě rituální, sakrální a umělecké předměty zapůjčené Národní galerií v Praze, Národním muzeem - Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur a soukromými sběrateli. Jedná se především o tradiční náboženské malby na plátně nazývané thangky, které zobrazují mandaly či ikonografické postavy tibetského buddhismu, sochy Buddhy a dalších postav tibetského náboženství. Dále jsou vystaveny drobné ochranné malby (cagle) a ukázky textů a knih (pečha) tištěných z dřevěných matric, včetně iluminací z rukopisů.

V části výstavy nazvané Tibet českýma očima jsou představeny obrazy a  fotografie českých umělců odrážející historii vztahů Čechů k Tibetu. Dokumentární cyklus fotografií kameramana Josefa Vaniše a režiséra Vladimíra Síse představuje tibetské reálie tak, jak je autoři zachytili při své cestě po Tibetu v roce 1954. Snímky zachycují dnes již zničené církevní památky, náboženské obřady, život prostých Tibeťanů, ale i portréty tehdy devatenáctiletého 14. dalajlamy Tändzin Gjamccha.

Meditativní obrazy nejslavnějšího buddhismem ovlivněného českého umělce Františka Drtikola jsou niterným vyjádřením jeho specifického uchopení tibetských inspirací.Nejvýznamnějšímu českému představiteli humanitní fotografie Jindřichu Štreitovi se při jeho cestě po Číně podařilo v portrétech Číňanů geniálně zachytit jejich vstřícnost, otevřenost, ale i hrdost a vnitřní vznešenost, kterou si zachovali navzdory všem ideologiím.

Na výstavě jsou k vidění kresby Jiřího Kornatovského, Jaromíra Skřivánka, keramika Dalibora Worma, porcelánové objekty  Ivana Jelínkalitinové objekty Miroslava Párala, instalace Australanky Zen Parry, světelné obrazy-mandaly Marie jiráskové a modlitební praporky Dáš Štrosové vyrobené z recyklovaného skla.

Významný prostor je věnován osobnosti 14. dalajlamy, od jehož útěku z Tibetu do indického exilu uplyne letos již padesát let. Prostřednictvím připomenutí jeho návštěv v Československu a později České republice, jeho přátelství s Václavem Havlem a jeho vlivu na světovou veřejnost chce výstava upozornit na univerzální otázky lidství a základních lidských práv.

Reportážní cykly fotografií z cest po Tibetu a návštěv dalajlamy v České republice představí fotografové:Zdeněk Thoma, Josef Ptáček, Oldřich Karásek, Hana Rysová, Pepa Středa, Pavel Bém, Stanislav Doležal, Markéta Kratochvílová, Marek Vašut, Jaroslav Havlík a další.

Projekt Tibet mysli se neomezuje pouze na část výstavní, ale nabízí také bohatý doprovodný program. V prostorách radnice se uskuteční komentované prohlídky, přednášky nebo vystoupení alternativních hudebních skupin. V kině Aero a Světozor mohou diváci navštívit přehlídku filmů a dokumentů nazvanou Brána tibetského filmu. V Lucerně proběhne Koncert pro Tibet. Vypjatá atmosféra loňských masových demonstrací Tibeťanů a brutálních zákroků čínské moci proti nim, vlna solidarity po celém světě, olympiáda v Číně, podzimní návštěva dalajlamy v České republice, řadu let narůstající zájem o buddhismus - to jsou ve zkratce témata, na která tato výstava odpovídá nikoli konfrontačně.

V Praze 25. 2. 2009

Zdroj:http://www.magistrat-praha.mesto.cz


 

Partneři

© 2023 UNIFORM Praha s.r.o. - katalog firem - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz | PHP: VV STUDIO
| Vydavatelství inzertních periodik | Zásady zpracování osobních údajů