logo UNIFORM
ozdobná linka UNIFORM
vydavatelství inzertních periodik
navštívených stránek: 37560332 | 2020
Katalog firem Uniform - reklamní banner

Skautská energie se otevírá veřejnosti

Skautská energie se otevírá veřejnosti

 

Skautská energie, společný systém pro odběr elektřiny a plynu, dosáhl více než 21 tisíc odběrných míst a vstoupit do něj nyní může každý.

 Skautská energie se po projednání v nejvyšších orgánech Junák – českého skauta otevřela široké veřejnosti, skautská organizace ji a považuje za základ dalšího pilíře svého financování.

 „Během pěti let existence projektu se síť Skautské energie rozrostla na aktuálních více než 21 tisíc odběratelů. Skautská energie pomáhá posilovat větší pestrost a nezávislost financování naší organizace. V Junáku – českém skautu nyní z výnosů projektu hradíme například vydávání skautských časopisů a vývoj skautského informačního systému,” vysvětluje koordinátor služby Tomáš Slavík.

 Skautská energie je projekt Junáka – českého skauta postavený na silné pozici velké, pětašedesátitisícové organizace ve vyjednávání s dodavateli. Ceny energií se soutěží na delší dobu a jsou garantovány i pro nově příchozí členy sítě. Do skautské činnosti jednotlivých oddílů projekt žádným způsobem nezasahuje, významně ji ale podporuje. Dodavatelé energií totiž za každou odebranou megawatthodinu posílají Junáku – českému skautu 25 Kč na podporu skautingu. Projekt tak pomáhá zajistit největší české organizaci pro výchovu dětí a mládeže další zdroj financování, snížit tak finanční závislost na dotacích a členských příspěvcích a stabilizovat fungování skautingu do budoucna. Provize pro Junáka – českého skauta nyní dosahuje již několika milionů Kč ročně a stále stoupá.

 „Chtěl jsem mít dodavatele s nízkou cenou komodit, která bude dlouhodobě stabilní a zároveň nebudou ve smlouvách z strany dodavatele nějaké chytáky a kličky, jak vydírat zákazníka. Projekt Skautská Energie tohle pro mne splnil znamenitě. Zároveň pomáhá skautům – potažmo našim dětem při jejich volnočasových aktivitách, což je z mého pohledu určitě fajn,“ uvádí jeden z odběratelů Skautské energie.

 


Dodavatel s nejvýhodnějšími podmínkami pro všechny současné i budoucí členy sítě se pravidelně soutěží, těmi aktuálními (na roky 2019-2020) jsou pro elektřinu společnost YelloEnergy a pro plyn společnost Armex Energy. Veškeré starosti se změnou dodavatele vyřizuje za členy sítě zdarma společnost Občanům, s. r. o. Změna trvá zhruba tři měsíce. Informace najdou zájemci na www.skautskaenergie.cz.

 

 


Dlouhodobá vize projektu je následující:

 


* je součástí pilíře budování finanční nezávislosti organizace
* je přátelskou službou otevřenou všem (FO i PO na území ČR)
* je velmi levná a přináší zapojeným lidem finanční úspory
* je ekologicky šetrná, zvyšuje podíl využití energie z obnovitelných zdrojů
* je férová vůči klientům i dodavatelům
* veškerým svým výnosem finančně podporuje skautskou organizaci
* je srozumitelná a jednoduchá pro zákazníka
* je důvěryhodná a profesionální v oboru
* je důvěryhodná a přínosně vnímaná uvnitř skautské organizace

 


Skautskou energii tedy skauti posunuli od samo-spotřebitelského benefitu pro členy organizace, respektive spřízněné osoby, v produkt otevřený veřejnosti. Té přináší kromě výhodných cen a profesionálního servisu rovněž deklaraci férového přístupu jak ke klientům, tak k dodavatelům. To vše právě s odkazem na název Skautská energie a morální principy na nichž skautské hnutí stojí.

 „Na začátku projektu před více než pěti lety byla vize zlevnit náklady skautským klubovnám a základnám. Brzy se přidala i forma členského benefitu, kdy větší množství zapojených subjektů pomáhalo celku – tedy ve výsledku větším úsporám všem zapojeným. Ukázalo se, že jsme schopni projekt zajišťovat i pro větší množství zákazníků. V průběhu prvních let projekt prošel několika zátěžovými zkouškami, ustál pravidelné změny dodavatelů, vysoké zdražování na trhu i nárazově velmi vysoký zájem zákazníků koncem kalendářních let,“ vysvětluje koordinátor projektu Tomáš Slavík.

 Skautská energie nabízí komukoli, kdo má zájem, levnější dodávky elektrické energie a zemního plynu. Na stránce www.skautskaenergie.cz může kdokoli zažádat o pozvánku a ta je mu následně zaslána na e-mail. Velmi snadno se pak sám odbaví a převod dodavatele je pak pro zákazníka zdarma zajištěn partnerskou společností Občanům, s. r. o.

 


Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 10 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil o téměř 50 procent, na současných více než 64 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa. Více na www.skaut.cz.


 
tisk/poslat emailem
Články k oboru
Katalog firem Uniform - reklamní banner
 
 
 
Spolupracujeme:
logo Pressweb logo Pořadatel veletrhů: ABF, a.s. logo Cestovatelé Lucie a Michal logo Divadlo Na Fidlovačce logo Cykloknihy logo peníze
logo Život dětem logo Terinvest logo Divadlo U 22 logo GrilyKrby