Hlavní město od loňského roku pilotuje nový systém podpory a financování sociálních služeb, kdy podpořilo projekty Prahy 11, 15 a Prahy-Petrovice. Celkem tyto městské části získaly od pražského magistrátu přes 120 milionů korun spolu s dlouhodobou podporou projektů do následujících let, která se bude týkat financování provozu a zařazení do sítě služeb, jakmile budou objekty dokončeny. Předpokladem tohoto systému je také kofinancování ze státních prostředků. Podpořené projekty proto také žádají o finance na výstavbu v každoročně vyhlašovaném programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kam se dále se svým projektem přihlásila také například Praha 14.

Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví, upřesňuje: „Projekt v Praze 3 je dalším příkladem toho, jak by měla ideálně vypadat spolupráce hlavního města a městské části při rozvoji lůžkové péče pro Pražany. Městská část aspiruje na poskytování kvalitní péče pro své občany a hlavní město k tomu zajišťuje podmínky od přípravy projektů, přes kofinancování výstavby nebo rekonstrukce až po financování péče. Projekty jsou projednávané komisí pro důstojné stárnutí hlavního města, Institutem plánování a rozvoje a experty na seniorské bydlení a péči, aby se moderní služba plánovala již ve fázi záměru.“

V Praze 3 se jedná o objekt domu sociálních služeb, který by měl stát na místě současné budovy Ošetřovatelského domova v ulici Pod Lipami. Domov by měl technicky a provozně vyhovovat současným požadavkům, respektovat měřítko okolní zástavby a zachovat i velkou zahradu mezi stávajícími bytovými domy. Zadání soutěže zástupci radnice v rámci jara tohoto roku konzultovali i s lidmi bydlícími v nejbližším okolí.

„Praha 3 se rozhodla připravit záměr na výstavbu nového domu sociálních služeb, protože je potřeba navýšit kapacity komplexní pobytové péče o seniory, zejména služeb Domova se zvláštním režimem. Rádi bychom klientům i zaměstnancům domova sociálních služeb poskytli komfortní prostředí, které bude odpovídat současným trendům a poznatkům jak v oblasti péče o seniory, tak v oblasti architektury,“ popisuje Ondřej Rut, místostarosta MČ Praha 3 pro sociální oblast.

Milena Johnová doplňuje: „Od předchozích vedení pražské radnice jsme zdědili deficit přes tisíc lůžek a neexistující systém rozvoje kapacit. Díky osvětě a usilovné snaze ale přibývá městských částí, které chápou, že rozvoj služeb pro seniory je nyní stejně velkou prioritou pro obec a obecní služby, jako je rozvoj škol a školek pro děti. Spolupráce s Prahou 3 podobně jako předtím s Prahou 14 nebo Petrovicemi potvrzují, že Pražané nakonec budou mít služby, které potřebují.“

Soutěž se vypisuje jako užší, anonymní a jednofázová. Termín odevzdání soutěžních návrhů je v prosinci 2021 a bude je hodnotit porota složená ze zástupců městské části a nezávislých odborníků, kteří mají s tímto druhem staveb dlouhodobé zkušenosti. Předsedou soutěžní poroty bude architekt Michal Kohout, v porotě dále zasedne architektka Irena Šestáková, architekt Pavel Nasadil a zástupci radnice. Městská část na přípravě soutěže spolupracovala s Českou komorou architektů a organizací CBArchitektura. Výsledky soutěže budou veřejnosti představeny na začátku příštího roku. Soutěžní podmínky jsou dostupné na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ad8af43d-e525-4e48-abb4-52deb4f8055c/zakazka/P21V00000036

Zdroj:https://www.praha.eu/