Katalog firem Uniform - reklamní banner
Katalog firem Uniform - reklamní banner

Archiv článků

ČSO na Josefovských loukách vyhloubí nový ptačník. Chce přilákat ohrožené druhy ptáků

Na Josefovských loukách u Jaroměře, ptačí rezervaci České společnosti ornitologické, vznikne za finanční podpory Norských fondů soustava různě velkých mělkých tůní s ostrůvky – ptačník o velikosti 3 hektary. Ornitologové tak významně ...

Šetřipřírodu.cz: výsledky pilotního programu sběru použitých tonerů na veřejných místech

Během první poloviny roku bylo svezeno 15 naplněných boxů. Z těchto 15 svezených boxů bylo pouze 5 kusů z velkých obcí typu městských částí Hlavního města Prahy, 10 boxů bylo naplněno v obcích s počtem obyvatel do 2 000. Ukazuje se tak, že v ...

Mokřad v Českém ráji je plný života

Již dva a půl roku funguje v Českém ráji vzorový mokřad, který s pomocí ČSOP Klenice vytvořil hydrobiolog Radomír Studený. Mokřad je plný života a zlepšuje tamní prostředí i biodiverzitu. Netradiční pohled na soustavu tůní nabízí ...

Na polích Prahy se bude hospodařit šetrným způsobem a ornitologové sledují, zda to pomůže ptákům

Česká společnost ornitologická (ČSO) ve spolupráci s odborníky z Akademie věd ČR a České zemědělské univerzity zkoumá, zda změna hospodaření na zemědělské půdě v majetku hlavního města Prahy přinese kýžené zlepšení stavu ptactva. Od ...

Za třicet let ubylo v Evropě 39 % motýlů zemědělské krajiny

Velká část moderního zemědělství se stala neslučitelná s přírodou, varují vědci. Za třicet let ubylo v Evropě 39 % motýlů zemědělské krajiny   ...

Pták roku 2021: káně lesní

Káně je naším nejhojnějším dravcem. Snad i kvůli tomu je veřejností přehlížená. Přitom jde o dokonale přizpůsobivý druh, který vyvinul skvělé strategie, jak přežívat a prosperovat v krajině pozměněné člověkem. ...

Vědci objevili způsob identifikace topolů odolných vůči suchu

Významným úkolem lesnické vědy v současnosti je nalezení jedinců lesních dřevin odolných vůči suchu, ...

Devět rezervací za šest let. Divocí koně se rychle stali součástí ochrany přírody v Česku

Když v lednu roku 2015 vyběhlo stádo divokých koní do první rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice ve Středočeském kraji, zahájilo jednu z největších změn v rámci tuzemské ochrany přírody za poslední desítky ...

Ekologické organizace se spojily za zdravou a pestrou krajinu. Nabízí recepty na hlavní neduhy českého zemědělství

Ekologické organizace dnes spouštějí výzvu Za zdravou a pestrou krajinu, [1] která reaguje ...

Je vůči vysychání odolnější bříza nebo osika?

Nejvýraznějším projevem klimatické změny je častější výskyt a větší intenzita různě dlouhých ...

Na Josefovských loukách jsme vypustili dva pratury

Česká společnost ornitologická v Ptačím parku Josefovské louky u Jaroměře vypustila dva pratury. Mladé jalovice spásáním křovin i rostlin a rozdupáváním podmáčených luk pomohou s vytvářením vhodných podmínek pro mokřadní a luční ...

Kmeny dubů dnes v rezervaci velkých kopytníků vytvořily nový biotop pro ohrožené brouky a včely samotářky

Několik kmenů statných dubů a dalších listnatých stromů umístili dnes dopoledne ochranáři na prosluněné místo v rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Na pastvině se zubry u Benátek nad Jizerou vytvoří nový biotop ...

Jehličnany v ohrožení

Vedle dominantní kůrovcové kalamity, kdy především lýkožrout smrkový ničí smrkové lesy, řada jiných hmyzích škůdců poškozuje ostatní jehličnany – borovice, modříny, jedle. V souhrnu jsou devastovány dřeviny, které mají nižší ...

Perspektivy pěstování smrku ztepilého v České republice

Postupující klimatická změna stále více nastoluje otázku vhodnosti dalšího pěstování smrku v řadě tradičních oblastí, kde začínají být podmínky pro jeho přežití do mýtního věku v dobrém zdravotním stavu značně nepříznivé. Lesnický ...

nejsemprase: kampaň za naše čisté hory a lesy. Iniciativa apeluje na chování lidí v přírodě

Chystáte se letos v létě na české a moravské hory? Plánujete si užít dovolenou v některém z tuzemských kempů? Věříme, že si ji užijete – v čistém prostředí. Výzvou k jeho udržování je kampaň #nejsemprase, osvětová iniciativa, ...

Praha spustí projekt adopce stromů

“Stromy jsou důležitou součástí životního prostředí našich domovů. Péče o ně veřejností již dlouho rezonuje, někteří občané se o stromy starají sami od sebe. Toho činnosti si vážíme a chceme tímto projektem zájem o stromy u ...

INEX letos dobrovolničí v Česku

Dobrovolníci se zapojí do 30 veřejně prospěšných projektů   Organizace INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, jež se od roku 1991 věnuje ...

Našich netopýrů se kvůli koronaviru obávat netřeba

Vědecké výzkumy potvrzují, že netopýři nejsou o nic více nebezpeční než jiné druhy zvířat v naší přírodě a nešíří nemoc COVID-19. Výskyt kolonií netopýrů na půdách či v podstřeší domů tedy nepřináší zvýšené zdravotní riziko. ...

V horách lépe rostou malé sazeničky smrku

Po výrazném snížení imisního zatížení sloučeninami síry nadále přetrvává v našich horách výrazný vliv depozic dusíku. Vysoká zátěž sloučeninami dusíku vede dlouhodobě k ohrožování stability porostů i plnění funkcí lesa. Důležitou ...

V Lužických horách se pohybují minimálně čtyři vlci

V Českém ráji budou jejich možnou existenci prověřovat nově proškolení dobrovolníci   ...

Bříza a osika připravují na kalamitní holině vhodné podmínky cílovým dřevinám

Přípravné dřeviny jsou podle odborníků na pěstování lesa Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. schopny odrůstat v široké škále klimatických a půdních podmínek, na většině stanovišť rychle vytvářejí porosty ...

Staré oblečení: textilní odpad nebo pro jiného poklad?

Ztrácíme hodnotné materiály Každou sekundu je spáleno nebo uloženo na skládku jedno nákladní auto plné oblečení. Světová produkce textilních vláken pro oblečení v roce 2015 ...

Lesy ČR chtějí plošně kácet v NPR Boubínský prales

Cenné porosty s pralesovitými zbytky mají však být chráněny jako divoká příroda     ...

Dřevina roku 2019 jedle bělokorá se znovu vrací do lesů. Pomůže jí výzkum

Odpovědi na mnohé otázky o vhodných způsobech hospodaření a pěstování jedle by měly dát výsledky letos zahájeného výzkumného projektu. Ten se zaměřuje na nové postupy pro podporu jedle v lesním hospodářství ČR. Součástí prvního roku ...

Další návrat ohroženého druhu. Vědci na pastvině divokých koní poprvé slyšeli chřástala

Další ohrožený druh české přírody, který v tuzemské krajině rychle mizí, se poprvé objevil v rezervaci divokých koní a dalších velkých kopytníků u Milovic. Vědci tam při sledování lokality zaslechli volání chřástala polního. ...

Vše o douglasce tisolisté v kostce

Odborníci shrnuli poznatky o uplatnění této majestátní dřeviny v našich podmínkách. V souvislosti s klimatickými změnami a s nimi souvisejícím déletrvajícím suchem, chřadnutím a odumíráním smrkových lesů, hledají lesníci vhodnou dřevinu, ...

Pastviny divokých koní obývají jedovaté majky, letos se tam poprvé objevil nový druh tohoto brouka

Řadě chráněných druhů brouků pomáhají vytvářet podmínky k přežití divocí koně a další velcí kopytníci v rezervaci v bývalém vojenském prostoru Milovice. Mezi ty nejzajímavější patří jedovaté majky. ...

Čtvrtina baterií míří na recyklaci z měst a obcí. Mnohé úřady zabraly v osvětě a výsledky jsou vidět

Čtvrtina baterií, které jsou v Česku odevzdány k recyklaci, pochází ze sběrných míst, která pro své občany zřizují městské a obecní úřady. Podle údajů společnosti ECOBAT se v minulém roce ve městech a obcích vybralo přes 413 tun baterií, ...

Český unikát. V rezervaci velkých kopytníků se loni narodila první dvojčata zubrů v republice

Vůbec první dvojčata zubrů v historii České republiky se v loňském roce narodila v rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice, nedaleko Benátek nad Jizerou. O vzácném přírůstku dnes informovali vědci a ochranáři v rámci ...

Jedinečný projekt ochranářů z Vlašimi pomůže motýlům a broukům kolem Vltavy

Prudké svahy nad Vltavou jsou jedním z posledních míst, kde žije kriticky ohrožený motýl okáč bělopásný. Na jeho záchranu zahájili ochránci z Českého svazu ochránců přírody Vlašim nový projekt Motýli vltavských strání. Na prudkých ...

Buk a smrk jsou základem pro smíšené lesy

V souvislosti s měnícími se klimatickými podmínkami se postupně změní i skladba lesů ve prospěch smíšených porostů. Nabízí se proto otázka, jak se jednotlivé druhy spolu snáší a zda se ve směsi například nezpomalí růst jedné dřeviny na ...

Pták roku 2019: hrdlička divoká

Česká společnost ornitologická vyhlašuje Ptákem roku 2019 hrdličku divokou. Pomyslné žezlo přebírá od sýčka obecného, se kterým sdílí jeho původní domovinu v zemědělské krajině. Udělením titulu ...

Topol šedý jako záchrana (nejen) pro lužní lesy

Topol šedý, stejně jako ostatní topoly, patří mezi dřeviny v lesním hospodářství opomíjené a jeho výskyt je stále vzácnější. Přitom představuje naději pro náhradu jasanových porostů v lužních lesích a je také vhodnou přípravnou ...

Jasany ohrožuje zákeřná houba, je třeba ji odhalit v raném stadiu

Jasan patří v České republice mezi nejvýznamnější listnaté dřeviny. V současné době se podílí na skladbě lesa 1,4 %. Plocha všech lesních porostů s jasanem činí 218 tisíc hektarů. Celková plocha lesních porostů jasanu zahrnuje celkem 40 822 ...

Klimatická změna mění vztahy predátorů a kořisti, ukazuje ornitologická studie v prestižním časopise Science

Publikovaná studie se zaměřila na míru predace hnízd bahňáků ve spojitosti s klimatickou změnou. Vědci se tak zabývali časoprostorovými patrnostmi predace hnízd těchto ptáků, tedy stanovením, jak často jsou vejce bahňáků predátory sežrána. ...

Češi nakupují miliony baterií, recyklují ale jen jednu třetinu

Češi kupují stále více baterií. Ročně se jich u nás prodá 200 miliónů. Jenže i když jsme se oproti předchozím rokům v recyklaci polepšili, zhruba dvě třetiny baterií s nebezpečnými kovy dál končí v popelnicích. ...

Divocí koně poprvé vstupují do (pra)lesa – dlouho očekávaný experiment ochrany přírody právě nastal

Východní Čechy se staly prvním místem v České republice, kde se pod dohledem odborníků z řad botaniků a zoologů experimentuje s přirozenou pastvou v nížinném lese. Stádo divokých koní, kteří se od zimy pasou v hradecké lokalitě Na Plachtě, ...

Povinná recyklace polystyrenu se blíží

Problematika plastových odpadů a jejich povinná recyklace je v dnešní době rezonujícím tématem. Ohleduplnost k životnímu prostředí se proto u producentů plastů skloňuje stále intenzivněji. Do roku 2030 musí být dle legislativy EU o cirkulární ...

Pokuta České inspekce životního prostředí Lesům ČR ukazuje, že změny pravidel pro lesní hospodaření jsou nutné a akutní.

Ministerstvo zemědělství přitom navrhuje dál sázet usychající smrky   Stát penalizuje svůj vlastní podnik. Pokuta ve výši 3,5 milionu ...

Podepsáno: sedláci a ochránci přírody budou spolupracovat

Ve smlouvě se k tomu zavázali zástupci Asociace soukromého zemědělství a AOPK ČR. „Naše zájmy se v mnohém potkávají.  Dobře víme, že pro ochranu přírody a krajiny je zásadní, jak se v ní hospodaří.  ...

Zmapujeme podzemí Krkonoš

Krkonoše jsou v hledáčku vědců a výzkumníků už více než 300 let. Co však našim předkům dlouhá léta unikalo, je podzemí Krkonoš. To odborníci začali intenzivněji zkoumat až v 60. letech minulého století. Odborně zrevidovat všechny krasové ...

Lesy ČR obnovují a zakládají větrolamy v Jihomoravském kraji

Státní podnik Lesy České republiky během letošního roku obnoví v Jihomoravském kraji 15,7 hektarů stávajících a založí 11 hektarů nových větrolamů. Stane se tak na dvanácti katastrálních územích ...

Nejčastější chyby při třídění odpadu

V barevných nádobách na separovaný odpad často končí i odpad, který do nich nepatří. K nejčastějším omylům při recyklaci patří třídění plat od vajec, krabic od pizzy nebo papírových kapesníčků. Pražanům dokážou pořádně zamotat hlavu ...

Jak je také možné zjistit početní stav jelení zvěře? Podle hromádek

Jelenu evropskému, majestátnímu králi českých lesů, se v poslední době velmi daří a jeho populace, navzdory mysliveckým opatřením, neustále vzrůstá. Jak je tato populace početná v Krušných horách, zjišťovali odborníci na myslivost z VÚLHM, ...

Poprvé na sběrném dvoře

Ráno na sběrném dvoře. U vstupu na nás čeká pan vedoucí provozu sběrných dvorů PSAS František Sedláček s širokým úsměvem na rtech. “No tak pojďte dovnitř, já vám ty základní věci popovídám v teple!”. Neprozrazuji, že ...

Ornitologové vypustili na Josefovské louky divoké koně

Na Josefovské louky dnes ornitologové dopravili divoké exmoorské koně. Pět mladých hřebečků, kteří pocházejí z pastevní rezervace v bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá, bylo na zasněžené louky vypuštěno za přihlížení více než ...

České děti myslí ekologicky, třídění a recyklaci baterií považuje za důležité 94 procent žáků v základních školách

Mezi žáky základních škol je povědomí o třídění a recyklaci baterií vysoké a za důležité je považuje 94 procent z nich. Což je více než u dospělé populace, kde je za důležité považuje jen 80 procent. Z průzkumu neziskové společnosti ...

Vysypali jsme popelnice Pražanů. Skutečně třídí na jedničku?

Třídí Češi skutečně na jedničku, nebo si to jen myslí? Květnový výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění AV ČR uvádí, že 87 % respondentů třídí běžný odpad „vždy“ nebo „často“, více než ...

12 tipů na snížení odpadu

Odpady jsou palčivé téma, se kterým se potýkáme v každodenním životě, a s každým dnem získává tato problematika na vážnosti. I z tohoto důvodu se ve světě rozmáhá trend směřující k nulovému odpadu. Jakkoliv zní tato ...

Jaká taška je lepší: papírová nebo plastová?

Kolik dní v týdnu strávíte bez toho, aniž byste v ruce drželi jakoukoliv nákupní tašku? Dokážete si představit život bez ní? V současné době se taška stala neodmyslitelnou součástí každodenního života, ke kterému rychlý nákup v supermarketu odnesený ...
vloženo 11.07.2017

Jak na bioodpady ve městě? Vyberte si ze širokého spektra možností.

Možností pro kompostování ve městech je hned několik. Bioodpad můžete třídit a nosit na vlastní zahradu, pokud ji máte, nebo jej kompostovat přímo v bytě. Mezi další možnosti patří zřízení komunitního kompostu a to například ve společných prostorech ...
vloženo 19.06.2017

Kloubnatka smrková nadále ohrožuje lesy Krušných hor

Lesy v Krušných horách se po imisní kalamitě musí vyrovnávat s vysokou zátěží v podobě napadení patogenními houbami. Přes veškerou péči se jen velice pozvolna daří vracet lesní porosty na severozápadu České republiky do stavu, ve kterém by mohly ...
vloženo 09.05.2017

Péče o mladé smrkové porosty se vyplácí

Na základě posledních poznatků výzkumu zpracovali vědci z FLD ČZU v Praze a VÚLHM, v. v. i., certifikovanou metodiku, „příručku pro praxi", Postupy výchovy k dosažení pěstebně-ekologického a ekonomického optima ve smrkových porostech na ...
vloženo 10.04.2017

Stovky mladých lidí letos vyrazí do zahraničí jako dobrovolníci. Projekty si vybírají právě teď.

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA) otevřelo dobrovolnickou sezónu pro rok 2017. Zájemci o mezinárodní dobrovolnictví si mohou vybrat z 2000 veřejně prospěšných projektů v Evropě i na dalších kontinentech. Dobrovolníci si během nich vyzkouší ...
vloženo 15.03.2017

Evropská komise: Česko musí zvýšit recyklaci a řešit smog

Evropská komise zveřejnila zprávy hodnotící ekologickou legislativu v jednotlivých členských zemích. Chválí Česko za dobře fungující systém zpětného odběru obalů (Eko-kom), za velmi aktivní mezinárodní spolupráci v ochraně biologických druhů (CITES) ...
vloženo 13.02.2017

Jedle vznešená - vzácný druh v lesích České republiky

Jedle vznešená (latinský název Abies procera Rehd.) nedělá svému jménu žádnou ostudu. Její majestátní koruna zdobí nejeden park, zahradu nebo rekreační les. V České republice není tato introdukovaná dřevina původem z Pacifického severozápadu USA zatím ...
vloženo 16.11.2016

Po stopách vlků v Pošumaví. Nové údaje o výskytu šelem v Pošumaví od dobrovolníků Rysích hlídek

Fotopasti Hnutí DUHA doplnily obraz aktuálního výskytu vlků v České republice. Portrétní záběr vlka, který se přišel na podzim podívat do objektivu automatické kamery, pochází z jižního Pošumaví. Jedná se o osamělého jedince. Na našem území se ...
vloženo 15.11.2016

Buky ve smrkovém porostu mají dobrý vliv na vlastnosti půdy

Kvalita opadu lesních dřevin má určující význam pro vytváření humusových forem. Rozklad opadu je nejdůležitějším procesem při určování toku živin a organické hmoty v ekosystému a jejich vstup do půdy. Silně tak ovlivňuje půdní prostředí a ...
vloženo 03.11.2016

Zemědělec by neměl vyjet na pole bez rýče

Znát kvalitu své půdy je základní předpoklad kvalitního hospodaření. Získat jednoduše základní informace o jejím stavu je možné tzv. rýčovou metodou. Návod, jak na to, můžete nově shlédnout v patnáctiminutovém video tutorialu na youtube kanálu ...
vloženo 31.10.2016

Ptákům se vracejí instinkty zapomenuté na celá staletí, velké kopytníky využívají k lovu potravy

Podobný pohled zná většina lidí jen z přírodopisných filmů natáčených v Africe. Hejna ptáků klubáků sedících na hřbetech buvolů a dalších velkých zvířat, patří k tamní scenérii stejně neodmyslitelně, jako lovící lvi nebo sloni u ...
vloženo 08.08.2016

Domácí zvířata zanášejí do krajiny nebezpečné jedy, ohrožují tím přírodu

„Poněkud opomíjenou, avšak z hlediska biodiverzity zásadní skutečností je, že některá cenná společenstva organismů ohrožují současné postupy veterinární péče v konvenčních chovech domácích zvířat. Vlivem časté aplikace antiparazitik ...
vloženo 03.08.2016

Hledá se plch velký

V loňském a letošním roce probíhá mapování výskytu plcha velkého v České republice. Řada údajů o výskytu tohoto vzácného a ohroženého druhu přitom přichází od veřejnosti. Ta se může zapojit posíláním svých pozorování a fotografií odborníkům ...
vloženo 25.07.2016

Díky dobrovolníkům vznikly v Beskydech nové naučné trasy

Od září 2015 probíhá v oblasti Moravskoslezských Beskyd mapování suchých kamenných zdí a tvorba naučných tras. Tyto činnosti vykonávají dobrovolníci, kteří se přihlásili na výzvu spolku Obnova řemesel v Beskydech (dále OBŘEB). Akce je financovaná z ...
vloženo 20.06.2016

Výzkum pomáhá lesníkům, školkařům i veřejnosti. (Díky němu vznikla i naučná stezka v královéhradeckých lesích)

Stěžejní je pro VÚLHM institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace, poskytovaná Ministerstvem zemědělství. Tato podpora je nasměrována na oblast výzkumu klíčových lesnických oborů řešených v rámci Ústavního výzkumného projektu. Dalšími ...
vloženo 28.04.2016

Jak založit ekologickou poradnu? Poradí nový manuál

Vychází nový manuál Sítě ekologických poraden STEP Ekoporadenství. Manuál pro poradce a poradny. Metodika shrnuje praktické rady jak jednat s veřejností, jak nevyhořet při náročné práci s lidmi, evidovat dotazy nebo jak si pořídit legální a bezplatný ...
vloženo 27.04.2016

Ptákem roku 2016 je červenka

Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2016 červenku obecnou. Upozorňuje tak na skutečnost, že i běžným a široce rozšířeným druhům může hrozit nebezpečí - například prosklené zastávky hromadné dopravy. ...
vloženo 11.03.2016

Velký jarní úklid proběhne již v dubnu

Dnem D, kdy se v nově pojmenované kampani Ukliďme svět, ukliďme Česko bude uklízet opravdu v celé republice, je sobota 16. dubna. Uklízet nepořádek v přírodě však bude možné i v jiných termínech. Důležité je, se co nejdříve přihlásit na ...
vloženo 17.02.2016

Nový projekt představí veřejnosti tajemné obyvatele půdních prostor

Na půdách, v těsném sousedství lidí, často žijí zajímaví a ohrožení živočichové - netopýři. Jejich ochrana je do značné míry závislá na dobré vůli a spolupráci obyvatel a správců budov. Cílem nového projektu České společnosti pro ochranu ...
vloženo 13.01.2016

Poprvé na světě. V Česku vznikla první lokalita, kde jsou divocí koně, zubři a pratuři

Česko má od dnešního odpoledne světový unikát. Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice, který se nachází mezi městy Milovice a Benátky nad Jizerou, se stal prvním místem, kde se vyskytují všechny tři klíčové druhy velkých kopytníků Evropy. Tedy ...
vloženo 16.12.2015

Silně ohrožená bříza trpasličí má naději na návrat do přírody

Velmi vzácná a silně ohrožená bříza trpasličí má naději na záchranu a návrat do přírody díky metodě reprodukce in vitro (mikropropagace), uplatňované ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Postup při reprodukci popisuje ...
vloženo 06.10.2015

Rysí tulák z Prachaticka došel až k Linci. Mezinárodní spolupráce umožňuje lépe mapovat a chránit rysy

Poprvé se rysí samec Luděk objevil před objektivem fotopasti Hnutí DUHA letos počátkem dubna. Opakovaně byl pozorován na Prachaticku, a nyní se k velkému překvapení českých i rakouských ochránců přírody objevil v sedmdesát kilometrů vzdáleném lesním komplexu ...
vloženo 01.09.2015

Tým odborníků zachraňuje unikátní topol šedý

Lužní lesy nejen na území ČR patří mezi nejohroženější ekosystémy v Evropě. Na těchto lokalitách se vyskytující porosty olše a zejména jasanu podléhají v současné době infekčnímu tlaku houbových patogenů. Vzniká tak problém výběru vhodných ...
vloženo 31.08.2015

ČSOP zpřístupnil již 70. přírodní lokalitu díky programu NET4GAS Blíž přírodě: naučnou stezku Choryňská stráž u Valašského Meziříčí

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) a jeho generální partner, společnost NET4GAS, v rámci programu Blíž přírodě společně zpřístupnily veřejnosti již sedmdesátou cennou přírodní lokalitu - Choryňskou stráž na Vsetínsku, kde byla vybudována ...
vloženo 03.08.2015

Naše příroda za pozornost stojí. Zdokumentujte ji

Příběhy české přírody, výjimečný populárně naučný projekt, jehož záměrem je seznámit veřejnost s překvapivými poznatky o české přírodě, přináší letní foto a video soutěž. „ Naše příroda je plná zajímavých příběhů. Cílem ...
vloženo 27.07.2015

Evropa má nový červený seznam ptáků

BirdLife International, IUCN a Evropská komise představili včera historicky první červený seznam ptáků Evropy. Navzdory nezpochybnitelným ochranářským úspěchům je v Evropské unii stále každý pátý ptačí druh ohrožen vyhynutím. Hlavními příčinami ...
vloženo 10.06.2015

Jak dobrovolníci změnili Česko? Hnutí Brontosaurus hledá další Příběhy nadšení

V roce 1974 vzbudila nenápadná Akce Brontosaurus obrovskou vlnu nadšení pro pomoc přírodě a památkám. Desetitisíce lidí se pustily do sázení stromů, oprav hradů, kosení chráněných luk nebo čištění studánek. Za 40 let vznikly silné příběhy. Některé ...
vloženo 05.05.2015

Vrchlabská Záchranná stanice pro handicapované živočichy se stala součástí Národní sítě záchranných stanic

Správa Krkonošského národního parku pečuje o zvířata ve volné přírodě, ale nezapomíná ani na zvířata handicapovaná. První útulek pro poraněná divoká zvířata byl zřízen již od 70. let minulého století, kdy byl součástí Minizoo Správy KRNAP. Nyní ...
vloženo 03.03.2015

Nová pravidla pro národní parky zlepšují současnou situaci, ale v lesích umožňují i velkoplošnou těžbu

Návrh novely zákona, kterou se zpřesňují pravidla ochrany přírody v národních parcích, jde správným směrem. Novela zlepšuje podmínky pro ochranu přírody v NP a stanovuje stejné principy péče pro všechny čtyři české NP. Pouze pro situace, kdy jejich ...
vloženo 09.02.2015

Dárek šumavské divočině - nové fotografie rysů

Vzácé šelmy mapuje a hlídá padesát nových dobrovolníků Fotopasti Hnutí DUHA instalované letos na Šumavě a v Pošumaví přinesly hned na počátku nové sezóny Rysích hlídek nové snímky (příloha). Fotografické úlovky ...
vloženo 11.12.2014

Smrk ztepilý se zvýšenou odolností pomůže při obnově horských lesů

České horské lesy se v minulosti potýkaly s výraznou imisní zátěží. Mimo to se musí vyrovnat s extrémními klimatickými podmínkami (mráz, sníh), stresovými faktory (krátké vegetační období, fyziologické ...
vloženo 08.12.2014

Aplikace ecoGator

Domácí spotřebiče a spotřební elektronika jako jsou chladničky, pračky a televizory zodpovídají za cca 50 procent spotřeby elektřiny pro tříčlennou domácnost. Spotřebitelé nicméně mohou snížit spotřebu energie ve svých domácnostech - nahrazení starých ...
vloženo 16.10.2014

Nová interaktivní stezka pro veřejnost na Mladoboleslavsku

V sobotu otevřel Český svaz ochránců přírody (ČSOP) novou naučnou stezku přírodním parkem Chlum u Mladé Boleslavi, která vznikla v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Lokalita je cenná z archeologického i přírodovědného hlediska. Pro návštěvníky ...
vloženo 08.10.2014

Fotopast přinesla první důkaz o rozmnožování rysa ostrovida v Českém lese

Fotopast, kterou vědci nainstalovali na bavorské straně Českého lesa, zachytila rysí samici Tanju, jak nese své kotě po lesní cestě. Tato unikátní fotografie, získaná v rámci česko-bavorského projektu Trans-Lynx, je prvním důkazem o rozmnožování rysa v ...
vloženo 04.09.2014

V Klánovickém lese byly opraveny dva rybníky

Současné rybníky Na Placinách byly postaveny v roce 1965 v rámci tzv. akce „Z" místním rybářským spolkem. Ne zcela odborné provedení a dlouhá léta zanedbané údržby měly za následek postupné chátrání rybníků a degradaci všech objektů. V roce ...
vloženo 05.08.2014

Tajemné hradiště aneb kde skutečně věštila kněžna Libuše?

V květnu otevřel Český svaz ochránců přírody (ČSOP) novou naučnou stezku "Hradiště Libušín" u Kladna v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Lokalita je cenná z archeologického i přírodovědného hlediska. Pro návštěvníky je připraven ...
vloženo 28.05.2014

Vrací se kočka divoká po 60 letech do české přírody?

Kočka divoká, která z české krajiny v minulosti vymizela, se patrně vrátila. Šest desetiletí po posledním spolehlivě prokázaném výskytu vědci v Beskydech a na Šumavě získali fotografie, které ukazují na návrat těchto vzácných zvířat. ...
vloženo 20.05.2014

České samolepky dokážou zachránit statisíce ptáků před smrtí

Zelená domácnost a Česká společnost ornitologická vyvinuli speciální samolepky s UV efektem, které ochrání ptáky před smrtí po nárazu do skleněných ploch. Samolepky, které se vyrábějí v Česku, jsou levné a účinné řešení, jak zachránit ptačí ...
vloženo 24.04.2014

Nebezpečné odpady v domácnosti: víte, které to jsou a kam s nimi?

Běžně je doma využíváte a možná ani nevíte, jak závažné škody na životním prostředí či zdraví zvířat a lidí mohou napáchat. Léky, ředidla, čisticí saponáty nebo staré baterie z vaší domácnosti patří mezi nebezpečné odpady a neměly by končit ...
vloženo 17.03.2014

Ptákem roku 2014 je čáp černý a čáp bílý

Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2014 oba druhy čápů, čápa černého a čápa bílého. Díky své výjimečnosti je čáp bílý prvním druhem, který se stává ptákem roku podruhé - přesně po 20 letech. Kromě toho, že čáp symbolizuje ...
vloženo 07.02.2014

Pračky a myčky energetické třídy A mizí z evropského trhu, aneb Třída A již ne vždy znamená úsporný výrobek

Od 1. prosince 2013 smějí být na evropský trh uváděny pračky a myčky pouze energetické třídy A+ a lepší. Spotřebitelé by tedy měli při výběru praček a myček věnovat zvláštní pozornost jednotlivým „plus" na energetickém štítku. ...
vloženo 22.11.2013

Zdraví Evropanů stále ohrožuje znečištěné ovzduší - Český vzduch patří mezi nešpinavější v EU

Zveřejněná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) ukazuje, že znečištění ovzduší stále ohrožuje zdraví lidí v Evropě. Největší problém představuje jemný prach (PM2,5), přízemní ozón (O3) a rakovinotvorný benzo-a-pyren (BaP). Česká ...
vloženo 07.11.2013

Česká wikikonference popáté: 30. listopadu proběhne setkání světa Wiki

Pátá česká wikikonference naváže na tradici a nabídne příjemnou kolegiální atmosféru setkání, v němž se kombinuje oficiální program přednášek a workshopů s neformálními diskuzemi v předsálí. Místem konání se letos stane sídlo Přírodovědecké ...
vloženo 01.11.2013

Nevyhazujte použité originální tonery. Zapojte se do Sbírej-toner.cz!

Máte ve firmě, v kanceláři či doma použité originální tonery do tiskáren a nevíte co s nimi? Nevyhazujte je na skládku! Buďte ekologičtí a sociálně cítící a zapojte se do Sbírej-toner.cz! ...
vloženo 11.09.2013

Bio je jen jedno. S certifikátem. Ostatní je klamavý marketing

Zaručené bio od souseda zahrádkáře? Buďte raději na pozoru. Pravé bio je jen jedno. Pochází z kontrolovaného ekologického zemědělství. Ekologičtí zemědělci jsou registrovaní a důkladně kontrolovaní. Produkty ekologického zemědělství, tedy ...
vloženo 14.06.2013

Umíte správně třídit neobvyklý odpad?

Většina z nás již dokáže běžný odpad roztřídit bez zaváhání. Do zelených kontejnerů patří sklo, modrým náleží starý papír a do žlutých odnášíme plast. Občas se však v domácnosti najdou neobvyklé odpady, které i svědomití tříditelé vyhodí ...
vloženo 30.04.2013

Motivujte děti k třídění odpadů, interaktivně a zábavně

Správným tříděním odpadů zajišťujeme sobě i svým dětem čistší životní prostředí, redukujeme množství odpadů na skládkách a umožňujeme jejich opětovné využití. Zároveň šetříme přírodní zdroje surovin a energie. S významem třídění odpadu ...
vloženo 15.04.2013

Brontosauři na jaře pomohou na desítkách míst. Opravovat hrady i čistit řeku

Několik set hodin pro přírodu a památky odpracují v jarním období dobrovolníci z Hnutí Brontosaurus. Na desítkách víkendových akcí se za několik měsíců vystřídají stovky mladých nadšených lidí. Až do léta tak věnují část svého volného času ...
vloženo 27.02.2013

Mapování velkých šelem v Beskydech začíná

Ve čtvrtek 28. února, začalo tradiční mapování velkých šelem v Beskydech. Stopy rysů, vlků a medvědů zde budou hledat pracovníci správ chráněných krajinných oblastí a národních parků, ke kterým se o víkendu připojili další zájemci. ...
vloženo 22.02.2013

Lis na PET lahve

PET lahve jako globální problém Skladování a likvidace PET lahví je v současné době stále palčivějším globálním problémem. Ročně se v České republice spotřebuje více jak miliarda nápojů v PET ...
vloženo 28.01.2013

Ukliďme si Česko

Začal nám podzim, listí na stromech a keřích pomalu začíná opadávat a odhaluje tak rozšířený nešvar, kterým jsou černé skládky. Proto je toto období velmi vhodné pro jejich zmapování ve vašem okolí. Nebuďte lhostejní k životnímu prostředí v němž ...
vloženo 01.11.2012

Pratur se připravuje na návrat do českých hor a lesů

Po tisíce let byli pratuři součástí původní evropské přírody. Když v roce 1627 uhynul poslední pratur v oboře u městečka Jaktorova v Polsku, zdálo se, že Evropa ztratila tento klíčový druh navždy. Historie se ale mění. Společnost Česká krajina se ...
vloženo 04.10.2012

Čím nahradit žárovky „Edisonky

Éra klasických žárovek s wolframovým žhavicím vláknem skončila. Od září se už smí doprodat skladové zásoby starých žárovek o příkonu do 40 Wattů. Skončil tak několikaletý přechod, při kterém se postupně vyřazovaly klasické žárovky od těch ...
vloženo 01.10.2012

Tři nejčastější mýty o třídění odpadu

Každý z nás vyprodukuje za rok až 200 kilogramů odpadu. Pokud ale třídíte, můžete vrátit do oběhu až třetinu odpadu, který ve vaší domácnosti vznikne. Kolem třídění odpadu koluje nepřeberné množství různých mýtů a pověr, které nezřídka slouží jako argument ...
vloženo 27.06.2012

Veřejnost má zájem o otázky ochrany zvířat

Svoboda zvířat (SZ) provozuje v České republice dvě informační centra, kde mají zájemci pravidelně možnost získat odpovědi na otázky týkající se ochrany zvířat v ČR i ve světě, vypůjčit si literaturu nebo získat informační materiály. V loňském roce ...
vloženo 04.06.2012

V Krkonoších vzniká Geopark

V uplynulých dvou letech se podařilo skupině "Geopark" ve složení z odborníků na geologii, geomorfologii, mineralogii vytipovat v katastrech obcí sdružených ve Svazku měst a obcí Krkonoše téměř sedmdesát lokalit, které jsou zajímavé z hlediska ...
vloženo 10.05.2012

Netopýry v Praze sledují automaty. Monitoring panelových sídlišť pokračuje i v roce 2012.

Rozsáhlá akce České společnosti pro ochranu netopýrů zaměřená na mapování netopýrů v panelových domech na pražských sídlištích pokračuje díky projektu podpořenému Magistrátem hlavního města Prahy i v roce 2012. Cílem je získat podklady nezbytné pro ...
vloženo 18.04.2012

Pomozte zmapovat historický výskyt tetřevů

Ptákem roku 2012 byl vyhlášen tetřev hlušec, ohrožený kurovitý pták horských lesů. Jeho životaschopnou populaci u nás dnes najdeme jen na Šumavě, kde žije asi 300 jedinců. Na Moravě se vyskytují poslední tetřevi v Beskydech a v Jeseníkách. Jsou však ...
vloženo 28.02.2012

Žádejte o peníze pro vodu v krajině

Trápí váš region opakující se povodně? Uvažujete o tom, jak ve škole či na úřadě šetřit vodou nebo využívat dešťovou? Nadace Partnerství ve spolupráci s firmou Nestlé poskytne finanční příspěvky projektům, které povedou k ...
vloženo 22.02.2012

Vzácné bernešky rudokrké zimují na jižní Moravě a letos i ve východních Čechách

Berneška rudokrká je jedna z nejkrásnějších hus a zároveň i jedna z nejvzácnějších. Odborníci odhadují, že jich na celém světě žije asi jen 40 tisíc kusů a jejich počet stále klesá. Jde tedy skutečně o jeden z nejohroženějších živočišných ...
vloženo 04.01.2012

Gumoeko vyčistí republiku od starých pneumatik.

Na obecní skládky, vrakoviště či do skladů dopravců zamíří unikátní mobilní drtičky. Po republice začnou jezdit mobilní drtičky Gumoeko pro ekologickou likvidaci starých pneumatik. Z gum vznikne granulát pro odolné silnice. Použité ...
vloženo 16.12.2011

Připravte si krmítka pro ptáčky za oknem

Noční teploty klesají pod nulu a tak je nejvyšší čas k instalaci krmítek pro naše drobné ptactvo. Do zahrad i do městských ulic se již stahují početná hejna sýkor koňader i modřinek, zvonci, stehlíci, dlasci, pěnkavy, jikavci i čížci. ...
vloženo 09.11.2011

Když zabloudí netopýr...

Praha, Liberec, Karlovy Vary, Brno... téměř v každém městě se v tomto období setkáváme se zálety netopýrů do bytů. Jedná se o jednotlivce i větší skupiny, označované jako tzv. netopýří invaze, které mohou trvat i několik dní za sebou. I když je ...
vloženo 14.09.2011

Nadace pomůže Jizerkám výsadbou původních druhů dřevin

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor ve spolupráci se Společností pro Jizerské hory, o.p.s. připravila projekt Podpora biodiverzity lesních systémů v Jizerských horách. Jedná se o výsadby původních dřevin (buků, dubů, jedlí, ...) do Jizerských hor. ...
vloženo 09.08.2011

Výstava Živá zahrada poradí, jak přilákat ptáky či motýly

Chcete, aby vaše zahrada byla místem plným života? Aby v ní volně žijící živočichové nalezli potravu či domov? Pak navštivte výstavu Živá zahrada, kterou v prostorách Domu ochránců přírody v Praze-Michli (Michelská 5) otevírá 21. července 2011 Český ...
vloženo 26.07.2011

Vytvořte si broukoviště s Callou

Calla vydala skládačku „Vytvořte si zahradní broukoviště", která stručně a přehledně seznámí zájemce s vytvářením, výhodami a nevýhodami tohoto způsobu ochrany hmyzu vázaného na staré stromy a mrtvé dřevo. Skládačka je zdarma k dispozici v ...
vloženo 22.06.2011

Rašeliniště Cínovecký hřbet zachráněno

První zrevitalizované rašeliniště v Krušných horách nabízí útočiště řadě chráněných druhů rostlin a živočichů. Celkem 150 dřevěných přehrážek už zadržuje vodu v okolí obce Cínovec. Projekt Revitalizace rašelinišť v Krušných Horách vznikl ...
vloženo 13.05.2011

Živá zahrada ČSOP otevřena

­­U příležitosti Dne Země 2011 Český svaz ochránců přírody (ČSOP) v pražské Michli otevřel novou zahradu. Návštěvníci na ní spatří nejrůznější způsoby, kterými lze do blízkosti lidských obydlí přilákat volně žijící (divoké) ...
vloženo 29.04.2011

Víte, že... o nákupu malých spotřebičů rozhodují ženy, o jejich recyklaci pak většinou muži?

Žehličky, rychlovarné konvice či vysoušeče vlasů v českých rodinách vybírají z 81 procent ženy. V případě velkých kuchyňských spotřebičů je konečné rozhodnutí téměř stejným dílem na obou pohlavích. Jakým způsobem dojde k vyřazení a recyklaci ...
vloženo 23.03.2011

Budoucnost patří energeticky a environmentálně šetrným domům

Celá Evropa přemýšlí, jak ještě více snížit energetickou náročnost provozu i výstavby a rekonstrukcí domů. Některé koncepty si již našly cestu do praxe - nízkoenergetické a pasivní domy. Začínají se stavět domy s nulovou spotřebou energie a produkcí ...
vloženo 15.02.2011

Málo zeleně a míst k setkávání? Žádejte o grant

Chybí ve vaší obci zelené místo, které by sloužilo aktivitám dětí, oddychu důchodců i vzájemnému setkávání obyvatel? Nadace Partnerství opět poskytuje obcím, školám, občanským sdružením a příspěvkovým organizacím možnost získat peníze na ...
vloženo 25.01.2011

Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech - Praktické informace, rady a tipy

Osvětlení představuje nezanedbatelný podíl na celkové spotřebě elektrické energie domácností. Když nepočítáme energii na topení a ohřev teplé vody, je to až 15 %. Zároveň také osvětlení představuje relativně jednoduchý a rychlý způsob, jak snížit ...
vloženo 20.12.2010

Prales na Vysočině!

Řada lidí cestuje do zahraničí za tamní krásou nedotčené přírody a pro mnohé z nich se snem stala návštěva exotických pralesů. Málokterý turista ale tuší, že do pralesa se může vypravit i tady u nás. Zájemci nebudou potřebovat letenku jako spíš ...
vloženo 18.11.2010

Pomáhejme ježkům s rozumem

Krásné dny babího léta nás postupně opouštějí a nastává doba, kdy se na pracovníky záchranných stanic obracejí lidé s problémem nálezu malých ježků. Ne vždy je však pomoc na místě. Proto je důležité si říci několik zásad, které nám usnadní ...
vloženo 18.10.2010

Informační centra ochrany zvířat

Po prázdninové pauze se veřejnosti znovu otevírají informační centra Svobody zvířat v Plzni a Praze. Na obou místech poskytují proškolení pracovníci Svobody zvířat informace a poradenství z oblasti ochrany zvířat. Od minulého roku je součástí obou ...
vloženo 08.09.2010

Školní pomůcky bez jedů

S blížícím se novým školním rokem nabízí Ekologické centrum Most pomoc při výběru školních pomůcek z hlediska nezávadnosti pro zdraví vašich dětí, které s nimi budou denně ve styku. Mnoho školních pomůcek, které děti ve školách používají i ...
vloženo 24.08.2010

Nechte si poradit v ekoporadně

Pobočka občanského sdružení Ekodomov v Kutné Hoře nabízí nejen Kutnohorským a Středočechům novou službu - ekoporadenství. Cílem je pomoci veřejnosti, obcím, živnostníkům, podnikům a také školám či jednotlivým studentům při řešení každodenních ...
vloženo 29.07.2010

Environmentální výchova se rozšířila o ekologii dopravy a ekologii měst

Iniciativa Auto*Mat dokončila přípravu vzdělávacího programu o ekologii dopravy a životním prostředí obyvatel měst (1). Během ročního projektu vytvořila a otestovala výukový program a proškolila 90 pedagogů. V příštích dvou letech program rozšíří mezi ...
vloženo 30.06.2010

V celostátní soutěži Cesty městy se letos utká 39 obcí a měst

Města a obce z celé České republiky již po deváté představí v soutěži Cesty městy svá řešení na zklidňování dopravy. Celkem se do soutěže pořádané Nadací Partnerství, sešlo celkem 39 soutěžních návrhů ze všech 14 krajů ČR. Soutěž chce ...
vloženo 11.06.2010

Pražské kachny běžně hnízdí na balkónech!

V posledních dnech vyjíždějí v Praze záchranáři z Českého svazu ochránců přírody téměř denně k případům, kdy kachna vyseděla kachňátka na místě, odkud je nemůže dovést k vodě. Nejčastěji jsou to různé terasy či balkóny domů, jedna kachna ...
vloženo 10.05.2010

Nenoste mláďata domů

Jaro je obdobím, kdy začínají mít napilno rokycanští ochránci přírody provozující záchrannou stanici živočichů pro území Berounska, Hořovicka a Rokycanska. I několikrát denně řeší případy volně žijících zvířat. Nejedná se jen o nejrůzněji ...
vloženo 31.03.2010

Řidiči pozor - žáby na silnici!

Obojživelníci patří mezi nejpozoruhodnější obratlovce vůbec. Jak již název napovídá - žijí dvojí způsob života - ve vodě i na souši. Ve většině případů přicházejí na svět jako vodní živočichové a později po složité proměně se z nich v ...
vloženo 26.03.2010

Hodina Země 2010: Zhasínat budou tisíce lidí

K letošnímu ročníku Hodiny Země se již připojilo 10 sídel České republiky a několik tisíc jednotlivců. Hromadné zhasnutí mnoha miliónů světel po celém světě má sloužit jako výrazné gesto obyvatel této planety, že berou vážně hrozbu klimatických ...
vloženo 17.03.2010

Ptactvo potřebuje pomoci

O přikrmování volně žijících živočichů se v poslední době vede celá řada polemik a rozsáhlých diskusí. Nejrůznější odborníci zpracovávají na toto téma vědecké práce sloužící k prosazování toho svého názoru. Nicméně každý milovník ...
vloženo 10.02.2010

Ochranáři se prošli zimní krajinou

První letošní společnou vycházku absolvovali o tomto víkendu rokycanští ochránci přírody. Jejich cílem byly tentokráte Kokotské rybníky obklopené lesy, takže pozornost byla věnována především pozorování lesních druhů živočichů. ...
vloženo 21.01.2010

PET obaly jsou vůči životnímu prostředí ohleduplné

Ze studie o environmentálních dopadech nápojových obalů, tzv. analýzy životního cyklu (LCA), vyplývá, že často kritizované PET obaly patří podle řady ukazatelů mezi ty obaly, které jsou k životnímu prostředí nejohleduplnější. V rámci svého životního ...
vloženo 08.12.2009

Dejte šanci bioodpadu

Více než 40% odpadu, který končí v běžných popelnicích, tvoří bioodpad. Na skládkách se rozkládá bez přístupu vzduchu a vznikají tak skleníkové plyny, které přispívají ke změnám globálního klimatu. Zároveň se Česká republika stejně jako jiné ...
vloženo 24.11.2009

Rašeliniště pod drobnohledem - Rašeliniště zblízka

V Českém lese byla otevřena nová naučná stezka. Přijměte pozvání na jedno z nejkrásnějších rašelinišť v Českém lese. Rašeliniště představují výjimečný ekosystém, který se vyznačuje postupným hromaděním odumřelé biomasy za ...
vloženo 13.10.2009

Grónsko, země mizejícího ledu: Komponovaný projekt měsíc v Praze

Pražské Kulturní centrum Zahrada bude patřit celý měsíc (od 15. října do 15. listopadu) Grónsku. V jeho prostorách totiž poběží komponovaný projekt, nazvaný Grónsko, země mizejícího ledu, jehož ...
vloženo 08.10.2009

Boj se šťovíkem může být úspěšný

Správa Krkonošského národního parku již řadu let cíleně bojuje s rychlým a plošným šířením invazivních druhů rostlin. Ty do Krkonoš svým původem nepatří, velmi dobře se adaptují na místní podmínky a ...
vloženo 03.09.2009

Další dvě mláďata orla skalního budou vypuštěna do beskydské přírody.

V pondělí 10. srpna se uskutečnil již 4. vypouštění mláďat orlů skalních, které probíhá na základě unikátního projektu „Návrat orla skalního do ČR". Tito majestátní ptáci, které má nejedna země ve svém státním znaku, byli v minulosti na území ČR ...
vloženo 11.08.2009

Na Křivoklátě začne výstava Naše národní parky - zelené mosty Evropy

Od 1. do 14. srpna bude v Informačním a vzdělávacím středisku Budy na Křivoklátě k vidění fotografická výstava Naše národní parky - zelené mosty Evropy. Výstava na skvělých fotografiích představuje ...
vloženo 28.07.2009

Recyklace mobilů - nová společnost vyplácí peníze za odevzdání starého mobilu

 Recyklace mobilů se zatím v České Republice nedostala do povědomí občanů. Nová společnost na adrese http://www.recyklace-mobilu.cz/ se chystá toto změnit a nabízí výkup starých mobilních telefonů, které pak ...
vloženo 14.05.2009

Národní park není továrna na dřevo

„Lesy v národním parku nejsou hospodářské lesy. Jejich účelem není produkce dřeva a ta také není důvodem, proč Česká republika na Šumavě vyhlásila národní park. Rád panu Zemanovi a dalším osobně ukážu, jak úspěšně přirozená obnova v ...
vloženo 13.05.2009

Kompostování bioodpadů z kuchyní

V zásadě jsou ke kompostování vhodné organické odpady všeho druhu z kuchyně i domácnosti (květiny, zbytky ovoce, zeleniny a brambor - i zkažené, kávová sedlina a vylouhované sáčky čaje, vaječné skořápky, popel ze dřeva, hygienický papír, v malém ...
vloženo 28.04.2009

Praha plánuje další přírodní park

Rada hl. m. Prahy dnes projednala záměr na vyhlášení přírodního parku Smetanka na území čtrnácté městské části. Radní vzali na vědomí skutečnosti mluvící pro zřízení přírodního parku a uložili Odboru životního prostředí MHMP zpracovat ...
vloženo 09.04.2009

Evropští zákazníci najdou v obchodech více ekologicky šetrných výrobků

Evropský parlament dnes drtivou většinou hlasů schválil návrh novelizace dvou evropských nařízení, který se podařilo vyjednat českému předsednictví. „Evropští zákazníci se dostanou k mnohem širšímu spektru certifikovaných ekologicky šetrných ...
vloženo 02.04.2009

Správa CHKO vydala nařízení č.1/2008 o zákazu vstupu do prostoru chrámových stěn

Správa CHKO Broumovsko zakazuje přístup veřejnosti v I. zóně CHKO Broumovsko na pozemku č. parc. 444/8 k.ú. Teplice nad Metují do prostoru okolí Chrámových stěn, tedy do vzdálenosti 200m od skalního útvaru Chrámové stěny včetně ...
vloženo 27.03.2009

Praha pokračuje v obnově vodních ploch

V neděli 22. března si připomeneme Světový den vody. Tento významný den je vyhlašován od roku 1993 a iniciátorem jeho vzniku je Organizace spojených národů. Hlavním cílem tohoto svátku je pořádání osvětových akcí, které mají veřejnost a ...
vloženo 23.03.2009

Nový zákon o odpadech: vyšší podíl recyklace, větší komfort pro lidi

„Současný zákon o odpadech má řadu nedostatků a nedokáže efektivně zabránit plýtvání surovinami. Na skládkách končí téměř tři čtvrtiny odpadu z českých domácností. Nový zákon lidem usnadní třídění, zvýhodní ...
vloženo 12.03.2009

Další možnost čerpání z evropských fondů je otevřena v Operačním programu Životní prostředí

 Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) zahajují příjem projektů do již osmé vlny podávání žádostí o dotace z druhého největšího operačního ...
vloženo 06.02.2009

Vláda rozhodla: Skládka odpadu v Pozďátkách se zlikviduje

„Podařilo se nám vyřešit problém, se kterým si úřady víc než deset let nevěděly rady. Skládku nebezpečného odpadu v Pozďátkách odkoupí státní podnik Diamo a stát se postará o její sanaci. Ministerstvo životního prostředí o ...
vloženo 05.02.2009

Pojďte s námi do lesa

Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy vzniklo za podpory Magistrátu hl. m. Prahy počátkem roku 2008. Má tedy za sebou první rok fungování. Během tohoto roku se všech jeho programů a aktivit účastnilo přes 9000 dětí a rodičů. ...
vloženo 20.01.2009

Vánoční stromky nepatří do popelnic

 Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. Stačí je prostě odložit vedle nádoby či kontejneru na směsný odpad a my je odvezeme. Pražané mohou vánoční stromky, ...
vloženo 12.01.2009

Ekolamp - společnost vytvářející síť sběrných míst

Ekolamp je nezisková společnost, jejímž základním posláním je na spravedlivé, otevřené a nediskriminační bázi zajistit všem výrobcům a dovozcům osvětlovacích zařízení jejich zákonnou povinnost  v oblasti zpětného ...
vloženo 19.12.2008

Ekolamp rozsvítí Vaše Vánoce

Nezisková společnost Ekolamp rozjíždí v těchto dnech soutěž Rozsvítíme Vaše Vánoce určenou široké veřejnosti. Hraje se o vánoční stromečky se vším, co k nim patří. Ušetřete si energii se sháněním ...
vloženo 25.11.2008

Životní prostředí pro zimující ježky

Prvotní problém - Bodlinatá genocida Všichni víme, že zejména automobilové dopravě padne za oběť mnoho divokých živočichů. Ve smutných statistikách bývá nezřídka ježek nejčastější obětí. Zvyšující se množství přejetých ježků na ...
vloženo 12.11.2008

Ježčí mláďata u Vás doma nebo v záchranné stanici

S blížící se zimou můžete na svých procházkách v přírodě i v blízkosti domů narazit na ježky, kteří v tomto období usilovně shání potravu, aby nabrali potřebnou váhu pro zimování.   Často se ale také můžete setkat s ježky, kteří se ...
vloženo 06.10.2008

Význam mrtvého dřeva pro ekosystém

Mrtvé dřevo? Termín obecně zažitý pro dřevo v různém stádiu rozkladu, a protože se na odumírajícím stromě nachází kromě živého dřeva i mnoho dřeva mrtvého, lze i odumírající strom označit jako "mrtvé dřevo". V angličtině je pro mrtvé dřevo zažitý ještě ...
vloženo 25.09.2008

Partneři

© 2023 UNIFORM Praha s.r.o. - katalog firem - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz | PHP: VV STUDIO
| Vydavatelství inzertních periodik | Zásady zpracování osobních údajů