logo UNIFORM
ozdobná linka UNIFORM
vydavatelství inzertních periodik
navštívených stránek: 34613779 | 2020
Katalog firem Uniform - reklamní banner

O povinnosti čipovat psy je třeba seriózně diskutovat

O povinnosti čipovat psy je třeba seriózně diskutovat

 

Zatím platí v EU jednotná legislativa, že psi, kteří cestují se svými pány po členských zemích, musejí mít pas a musejí být označeni elektronickým čipem. U nás registr těchto pasů a tudíž i čipů vede Komora veterinárních lékařů

 

 

Jestli se jednotlivé členské země rozhodnou povinně čipovat všechny psy, to záleží na nich, z hlediska EU není tato povinnost harmonizována. Například ve Francii je povinnost všechny psy čipovat oficiálně plněna, ovšem hovoří se jen o těch, kdo tak činí. V Polsku se to nepovedlo dotáhnout a na Slovensku se po roce účinnosti od této povinnosti ustoupilo. Je možné a zdá se, že i pravděpodobné, že v nějaké podobě se touto problematikou bude zabývat Evropská komise. Proto je na místě o povinném čipování psů hovořit a diskutovat včas.

 

 

Komora veterinárních lékařů již toto téma probírala mimo jiné například s Českomoravskou kynologickou unií (ČMKU), neboť organizovaní chovatelé již zkušenosti s čipováním mají, a mají je i veterináři, kteří vydávají pasy. A z poslanecké iniciativy se nyní chystá vytvoření přípravné expertní skupiny k registraci a identifikaci zvířat v zájmových chovech.

 

 

Podle MVDr. Karla Daniela, prezidenta KVL, jde o obtížné a komplikované téma. Nicméně komora je připravena se práce expertní skupiny účastnit. Své stanovisko konzultovala s ČMKU, jejíž předseda MVDr. Lubomír Široký se vyjádřil lapidárně: "U psů s průkazem původu je identifikační označení povinné. Přivítáme, pokud by stejná povinnost platila pro všechny psy, uvědomujeme si ale technické i finanční nároky, které by s tím byly spojeny." A to je i v souladu s názorem KVL.

 

 

Podle KVL je třeba si uvědomit, že všeobecná povinnost očipovat všechny psy je rozhodnutí politické. A v budoucnu bude patrně ovlivněno stanoviskem Evropské komise.

 

 

Zákonodárné iniciativy nesmí přesahovat rámec ústavních práv, nadbytečně omezovat občanské svobody a zbytečně zvyšovat byrokratické zatížení občanů. I když lze konstatovat, že povinnost čipovat všechny psy by mohla být prospěšná obcím, občanům, útulkům, institucím i zvířatům samotným (dohledatelnost, adresnost, kontrola placení poplatků, atd.) tato povinnost by nedávala nejmenší smysl bez centrálního registru, zahrnujícího rovněž veškeré dosavadní dílčí databáze (města, firmy, KVL, atd.). A účast v centrálním registru by musela být uložena chovatelům - každé čipované zvíře by muselo být povinně zaregistrované.

 

 

Čipování všech psů by mohlo pomoci zabránit porušování zákona na ochranu zvířat některými chovateli při chovu a transportu zvířat (tzv. problém množíren), ale podle ČMKU by se mělo hovořit též o větší pravomoci Státní veterinární správy při kontrole chovů a o vypracování standardů chovu psů tak, aby se kontrolní orgány měly o co opírat. Podobně to funguje u hospodářských zvířat. V této oblasti může ČMKU nabídnout Řád ochrany zvířat při chovu psů, který je k dispozici na jejím webu - http://www.cmku.cz/. A když už je řeč o pravidlech, ta by měla podle Vladimíry Tiché z ČMKU platit pro chov psů obecně, nikoliv jen pro určitou skupinu chovatelů.

 

 

Problematika povinného čipování opravdu není nic jednoduchého, a dá se předpokládat, že veterináře, chovatele i zákonodárce na národní i mezinárodní úrovni čeká ještě mnoho jednání.

 

 

Josef Duben
PR KVL ČR

 

Zdroj: http://www.vetkom.cz


 
tisk/poslat emailem
Články k oboru
Katalog firem Uniform - reklamní banner
 
 
 
Spolupracujeme:
logo Pressweb logo Pořadatel veletrhů: ABF, a.s. logo Cestovatelé Lucie a Michal logo Divadlo Na Fidlovačce logo Cykloknihy logo peníze
logo Život dětem logo Terinvest logo Divadlo U 22