logo UNIFORM
ozdobná linka UNIFORM
vydavatelství inzertních periodik
navštívených stránek: 35580721 | 2020
Katalog firem Uniform - reklamní banner

Sociální pojištění OSVČ 2020. Minimální zálohy rostou

Sociální pojištění OSVČ 2020. Minimální zálohy rostou

 

Jak se platí zálohy na důchodové pojištění podnikatelů? Kolik dělá nemocenské pojištění? A co se letos mění?


Sociální pojištění aspoň v minimální výši musí povinně platit všechny osoby samostatně výdělečně činné. V praxi jde vlastně o státní důchodové pojištění.

 Pro stanovení minimální zálohy záleží na tom, jestli jde o podnikání v rámci hlavní, nebo vedlejší činnosti.

 


Hlavní činnost

 Jak vysoké zálohy na sociální pojištění podnikatel platí, závisí na jeho zisku v předchozím kalendářním roce. Pro stanovení konkrétní výše je rozhodující vyměřovací základ, který se počítá jako polovina příjmů ze samostatně výdělečné činnosti po odpočtu výdajů. Zároveň ale platí: vyměřovací základ nemůže být nižší než státem určené minimum. Respektive: komu vyjde vyměřovací základ nižší, musí vždycky počítat aspoň se stanoveným minimem.

 Minimální vyměřovací základ pro rok 2020 vychází minimální měsíční vyměřovací základ na 8709 korun. Roční minimální vyměřovací základ potom dělá dvanáctinásobek základu měsíčního – 104 508 korun. Kdo loni nepodnikal celých dvanáct měsíců, vynásobí měsíční vyměřovací základ pouze počtem měsíců, během nichž se podnikání věnoval.

 Minimální měsíční záloha se následně vypočítá jako 29,2 procenta z vyměřovacího základu. V roce 2020 je tedy potřeba platit na sociální pojištění aspoň 2544 korun, což je o 156 korun víc než v předchozím roce.

 


Vedlejší činnost

 Kdo má podnikání jenom jako vedlejší činnost – při zaměstnání, studiu, v důchodu, na mateřské nebo během pobírání rodičovského příspěvku, platí minimální zálohu ve snížené výši.

 Minimální vyměřovací základ u vedlejší činnosti totiž odpovídá jenom desetině průměrné mzdy (při hlavní činnosti jde o čtvrtinu), pro rok 2020 je to tedy 3484 korun. Roční minimální základ pak opět dělá dvanáctinásobek, tedy 41 808 korun. Kdo loni nepodnikal celých dvanáct měsíců, vynásobí měsíční vyměřovací základ pouze počtem měsíců, během nichž se podnikání věnoval.

 Minimální záloha pak vychází na 1018 korun měsíčně (29,2 % z 3484), což je o 63 korun víc než v předchozím roce.

 
V prvním roce podnikání formou vedlejší činnosti se zálohy neplatí. Sociální pojištění se doplatí teprve po podání přehledu o příjmech a výdajích, tedy podle skutečných zisků za první kalendářní rok podnikání. Přehled se odevzdává správě sociálního zabezpečení nejpozději měsíc po termínu odevzdání daňového přiznání za předešlý rok.

 A je tu ještě jedna výhoda. Pokud zisk z podnikání při vedlejší činnosti (příjmy po odečtení výdajů) nepřesáhne takzvanou rozhodnou částku, nemusí se z něj sociální pojištění za daný rok platit vůbec. Pro zisk z podnikání za rok 2019 dosahuje rozhodná částka 78 476 korun, za rok 2020 se zvyšuje na 83 604 korun.

 
Kdo rozhodnou částku převýší, musí kromě platby pojistného za předchozí rok dál (v aktuálním roce) platit i zálohy, které mu vyšly v přehledu. Zálohy přitom nesmí být nižší než minimum pro vedlejší činnost – v roce 2020 tedy 1018 korun měsíčně. Jestliže rozhodnou částku nepřevýšil, nemusí hradit zálohy.

 


Jak platit zálohy na sociální pojištění

 Ačkoli nová výše minimální zálohy platí od ledna, poprvé se hradí v měsíci, v němž podnikatel odevzdá přehled o příjmech a výdajích za předešlý rok. Obvykle tedy za duben, protože přehled se odevzdává nejpozději do jednoho měsíce po daňovém přiznání. Výjimka platí pro toho, kdo v roce 2020 s podnikáním v rámci hlavní činnosti začíná – nováčci hradí od začátku zálohu v minimální výši.

 Záloha se platí v kalendářním měsíci, na který je určena. Lhůta běží vždycky od prvního do posledního dne daného měsíce. Například zálohu za červen je tedy potřeba zaplatit od 1. do 30. června. Kdo v daném měsíci zálohu nepošle, musí ji uhradit nejpozději do konce měsíce dalšího – za červen nejpozději do konce července. V opačném případě si sociálka napočítá 0,05 procenta z dlužného pojistného za každý den prodlení. Kdo s podnikáním začne v průběhu měsíce, musí první zálohu zaplatit do konce měsíce následujícího.

 


Odvody na sociální pojištění OSVČ

 Na předchozích řádcích jsme psali hlavně o zálohách. Pro hlavní i vedlejší činnost pak po skončení kalendářního roku platí: Jestliže odvedené zálohy neodpovídají pojistnému, které nakonec musí podnikatel zaplatit podle zisku v daném roce, je potřeba sociální pojištění po podání přehledu doplatit.

 Kdo naopak na zálohách odvedl víc (zjednodušeně řečeno měl předloni vyšší zisk než loni), dostane předplatek od státu zpátky.

 


Nemocenské pojištění OSVČ

 Nemocenské pojištění je pro živnostníky a další podnikatele dobrovolné. Pokud se pro něj rozhodnou, měli by opět platit aspoň minimální pojistné. To se odvíjí od minimálního vyměřovacího základu, který stát určil na 6000 korun (tahle částka platí od ledna 2019, pro rok 2020 se nemění).

 Minimální pojistné na nemocenské pojištění se pak vypočte jako 2,1 procenta. Pro rok 2020 jde tedy o částku 126 korun, stejně jako to bylo ve druhé polovině předchozího roku. Připomeňme, že od ledna do června 2019 dosahovala minimální záloha 138 korun, protože se počítala jako 2,3 procenta z vyměřovacího základu. Po zrušení takzvané karenční doby klesla sazba na 2,1 procenta.

 Zároveň jsou platby na nemocenské pojištění omezené shora – vyměřovacím základem pro sociální pojištění, k němuž se podnikatel dopočte v přehledu pro sociálku, rozpočteným na měsíce.

 Také platby na nemocenské pojištění se hradí v měsíci, na který se vztahují. Například pojistné za červen 2020 (minimálně 126 korun) je tedy splatné 30. června.

 Zdroj: https://www.penize.cz/podnikani/411821-socialni-pojisteni-osvc-2020-minimalni-zalohy-rostou

 

Další články na penize.cz

 

 

https://www.penize.cz/spotrebitel/409426-novy-rok-ve-vasi-penezence-velky-prehled-zmen

 

https://www.penize.cz/investice/411831-kam-investovat-v-roce-2020-ocima-expertu

 

https://www.penize.cz/statni-rozpocet/411836-skoro-30-miliard-v-minusu-rozpocet-skoncil-nejhur-za-ctyri-roky

 

https://www.penize.cz/burza-cennych-papiru-praha/411839-obchody-na-prazske-burze-byly-loni-nejnizsi-od-roku-1994

 

https://www.penize.cz/rodicovsky-prispevek/411824-at-neprijdete-o-sanci-na-vyssi-rodicovsky-prispevek-lidovci-maji-navod

 

 


 
tisk/poslat emailem
Články k oboru
Katalog firem Uniform - reklamní banner
 
 
 
Spolupracujeme:
logo Pressweb logo Pořadatel veletrhů: ABF, a.s. logo Cestovatelé Lucie a Michal logo Divadlo Na Fidlovačce logo Cykloknihy logo peníze
logo Život dětem logo Terinvest logo Divadlo U 22