logo UNIFORM
ozdobná linka UNIFORM
vydavatelství inzertních periodik
navštívených stránek: 48689240 | 2021
Katalog firem Uniform - reklamní banner

Nová cesta z dluhové pasti? Takhle má fungovat chráněný účet

Nová cesta z dluhové pasti? Takhle má fungovat chráněný účet

 

Chráněné účty pro lidi v exekucích začnou banky zřizovat od července. Jak bude novinka v praxi fungovat a komu pomůže, vysvětluje v rozhovoru poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD). Je spoluautorkou zákona, který včera definitivně schválili senátoři.

 Proč je chráněný účet tolik důležitý?

 Jde o zajištění naprosto rozumného a spravedlivého stavu, kdy si dlužník může být jist, že jeho příjem nepodléhající exekuci, tedy nezabavitelné minimum a případně například výživné, bude mít v daném měsíci skutečně k dispozici. V minulosti se zcela běžně a skutečně v masovém měřítku dělo, že například plat dlužníka byl exekuován u zaměstnavatele a obratem mu částka poslaná na účet byla obstavena z titulu další exekuce. Věc se mohla táhnout týdny i měsíce a mezi tím se povinný (dlužník – poznámka redakce) dostal do dalších dluhů na nájemném, za elektřinu a tak dále. Podobně bylo obstaveno i výživné, takže povinný nemohl hradit například obědy dětem. To vedlo k dalším dluhům, dalším exekucím a ke spirále, kterou naprosto bez nadsázky lze nazvat dluhovým otroctvím. Musím poznamenat, že exekutoři tento postup, který lze nazvat na hraně zákona, museli volit s vědomím, že vyrábějí povinným další dluhy. Chráněný účet těmto praktikám zabrání.

 Dělali to všichni exekutoři?

 To si netroufám tvrdit, nemáme k tomu data. Exekutorská komora obecně vydává velmi málo informací o tom, jak vlastně celý systém funguje a co se v něm děje. To je další z velkých chyb toho, jak jsou u nás věci nastavené. Každopádně se tímto způsobem do dluhových pastí dostaly stovky tisíc lidí, takže můžeme nesporně říct, že šlo a bohužel stále jde o postup velmi častý.

 Co má udělat člověk, který bude chtít od července chráněný účet?

 
V podstatě postačuje, když banku požádá o jeho zřízení a to na základě skutečnosti, že má u této banky nějaký účet obstavený exekutorem. K tomuto účtu je pak bankou zřízen zrcadlově účet chráněný. Pokud má tedy někdo větší počet exekutorem obstavených účtů, vcelku podstatné je, aby si dobře zvolil ten, ke kterému mu má být vytvořen účet chráněný – může mít totiž jenom jeden takový účet. Dále banka identifikuje prostřednictvím soudu a exekutora zdroje plateb, které nemohou být exekuovány, jde například o účet zaměstnavatele, ze kterého je poukazována mzda po exekuci, účet sociálního zabezpečení v případě, kdy povinný čerpá sociální dávky, které exekuci nepodléhají, případně účet plátce výživného. Na chráněný účet nebude možné uskutečňovat vklady v hotovosti, nebude na něj ani možné poukázat peníze z jiných než identifikovaných účtů. Jinými slovy platí, že se na tento účet mohou dostat prostředky pouze od plátců, kteří jsou jasně určeni.

 Jak dlouho bude trvat, než dlužník vše zařídí a chráněný účet mu bude zřízen?

 Z hlediska dlužníka jde o jednu návštěvu banky a předložení příslušných dokladů. Samotné zřízení účtu je záležitostí několika dnů. Pokud by v této době mohlo dojít z nějakého exekuovaného účtu ze strany exekutora k neoprávněnému zadržení peněžních prostředků, může povinný jednou požádat banku o uvolnění zákonem definované částky. Od července půjde o trojnásobek životního minima. Další plat, mzda, příjem by již měly přijít bezpečně na chráněný účet.

 Senátoři namítali, že poslanecká verze je zbytečně složitá a že založení chráněného účtu bude na měsíc i déle. To podle nich může dát prostor nepoctivým exekutorům, aby dlužníka, který si bude zakládat chráněný účet, připravili v tomto čase o nezabavitelné peníze.

 Ten spor je trochu složitější, ale skutečně zjednodušeně řečeno poslanecká verze ukládá řadu povinností bankám a není divu, že právě banky stály o verzí senátní, která naopak bankám žádné povinnosti nedává a spoléhá na exekutory a povinnému ukládá dokladování nezabavitelných příjmů. A podobně zjednodušeně lze říci, že poslanecká verze skutečně znamená složitější konstrukci zrcadlového zřízení chráněného účtu k účtu již existujícímu a obstavenému exekutorem, ale další fungování systému je pak naprosto jednoduché. Exekuce trvají roky a kvůli tomu chráněné účty vznikají – oddělit jednoduše splátky věřiteli a zbývající příjmy povinného a rodině na obživu. Senátní verze skutečně přišla s takzvaně jednodušším začátkem procesu, jenže nabídla naopak značně složitý a velmi náročný celý další průběh pro povinné.

 


Jak to bude v praxi vypadat po založení chráněného účtu: budu mít jeden klasický účet a pod ním nový chráněný? Dvě různá čísla účtů?

 Ano, i když to není nezbytně doslovné. Každá banka bude muset chráněné účty označit nezaměnitelným způsobem, který zveřejní. Pokud to budou technické možnosti konkrétní banky umožňovat, což by měly, bude možné označit chráněný účet pouze například specifickým předčíslím a samotné číslo účtu pak může zůstat stejné. Ale to záleží na bankách a na tom, jak věc vyřeší.

 Banky tedy budou ze „základního“ účtu převádět nezabavitelné minimum na chráněný účet?

 Budou na chráněný účet převádět všechny platby z identifikovaných účtů. Tedy od zaměstnavatele nezabavitelné minimum ze mzdy, od plátce výživného sumu výživného, od sociálního zabezpečení přídavky na děti nebo nezabavitelnou část důchodu a tak dále. Výše plateb není problémem banky, ta není nijak zodpovědná za to, kolik z kterého identifikovaného účtu povinnému dorazí.

 Banky podle schválených pravidel nebudou smět u chráněných účtů vybírat poplatky za zřízení či vedení účtu zatíženého exekucí. Zbylé poplatky budou muset být stejné jako u běžných bankovních účtů. Jak to bude v praxi vypadat?

 Dlužník již platí za exekuovaný účet, kde mu nabíhají poplatky, není tedy důvod, aby platil další poplatky na chráněném účtu. Argumentace bank, že to pro ně bude ztrátové, tedy neplatí.
Pomohou chráněné účty lidem, kteří už teď mají třeba tři exekuce? Kritici tvrdí, že to mají dávno vyřešené.

 Samozřejmě u některých lidí, kteří jsou v dluhové pasti pevně uvězněni, to již možná příliš nepomůže a raději setrvají u svých často dosti složitých způsobů přežívání. Ale pro ty, kteří v současnosti nějak složitě řeší svoje finance kombinací hotovosti, inkas sociálních dávek přes složenky a pomocí účtů vedených na příbuzné, to bude znamenat cestu ke zlepšení a k možnosti fungovat o poznání rozumněji a s menšími náklady. Komu to ale především pomůže, jsou lidé s pravidelným příjmem (mzda, důchod), kteří mají nyní obstavené účty. A hlavně to pomůže těm, kteří se do exekucí dostanou v nejbližších měsících v reakci na neschopnost splácet závazky v covidové a postcovidové době. Těm chráněný účet umožní uniknout osudu stovek tisíc jejich předchůdců, kteří se vinou postupu některých exekutorů dostali z jednoho problému do mnoha problémů.

 


Jak se zajistí, aby si lidé nezaložili chráněný účet ve více bankách?

 Dlužník opatří žádost o zřízení účtu čestným prohlášením. Dále pak platí, že banky označí každý chráněný účet nezaměnitelným způsobem. Duplicita nebo vícenásobné vlastnění chráněných účtů jedním povinným budou zjistitelné.

 Ve sněmovně čekají už dlouho na projednání i další změny u řešení dluhů. Věříte, že se do voleb stihne projednat balík exekučních změn, kde jsou třeba návrhy na teritorialitu nebo odpouštění marných exekucí a zkrácení oddlužení na tři roky pro všechny?

 Jelikož jde o řadu předpisů a změn, které částečně souvisejí, je to otázka. Novela exekučního řádu bude do voleb projednána, otázkou ale je, jaké změny vlastně přinese. Zdá se, že pouze ty menší. Implementační novela insolvenčního zákona, která se vyrovná s evropskou směrnicí o restrukturalizaci a insolvenci je již trochu složitější problém a to je velmi ožehavá věc - zvláště, když implementace by měla být hotova zhruba v půlce července tohoto roku. A pokud se nepletu, tak jsme v termínu do půlky ledna 2021 o prodloužení lhůty ze dvou na tři roky nepožádali. Pak bychom také měli projednat zákon o preventivní restrukturalizaci, což nesouvisí s exekucemi a oddlužením, ale vyplývá to ze zmíněné směrnice a to včetně termínů. Zde to nevidím příliš nadějně, i když by nemuselo jít o zásadní politický problém.

 
Projde teritorialita, tedy omezení působnosti exekutorů jen na kraje?

 Ve sněmovně nyní proti teritorialitě prokazatelně existuje, podle veřejných hlasování, koalice ANO, ODS, SPD. A sněmovní matematika je v tom případě jednoznačná.

 Lidé prosazující teritorialitu v reakci na blížící se neúspěch začínají mluvit o možném zestátnění exekutorů po vzoru Německa. Byla by to velká systémová změna, jejíž prosazení je případně na další roky. Podporovala byste takový návrh?

 Nikdy jsem nebyla hlasitým a prvoplánovým příznivcem „rušení soudních exekutorů“. Podle mě by to dost pravděpodobně přineslo více škody než užitku. A kdo ví, zda by nás to při hodně nešikovné realizaci nevrátilo do divokých devadesátých let, kdy kvůli tehdejším pravicovým vládám fungovalo vymáhání dluhů na bázi skupinek cizojazyčných pánů ovládajících práci s baseballovou pálkou. Jakmile nějakým naprosto nefunkčním mechanismem vymáhání dluhů otevřeme „trh s vymáháním“, vrátíme se i k místním vymahačským gangům se vší kriminalitou, se kterou se to pojí, včetně výpalných a podobných praktik.

 


Avšak je pravda, že některé metody, které ve sněmovně a ve veřejném prostoru někteří lidé používají k blokování teritoriality, jsou tak nepřijatelné, že by snad i bylo možné o zestátnění opravdu uvažovat. Faktem je, že pokud by to znamenalo skutečně důsledné naplnění některého funkčního a vyzkoušeného modelu, pokud by to nepřineslo návrat do české zcela nefunkční verze z devadesátých let, jsou to úvahy vlastně lákavé.

 Zdroj: https://www.penize.cz/exekuce/425445-nova-cesta-z-dluhove-pasti-takhle-ma-fungovat-chraneny-ucet

 

Další články na penize.cz:

 

ČSOB odpustí seniorům poplatky za příkazy na poště

 

Operátoři lákají na levnější neomezený tarif i internet na doma

 

K jízdenkám z e-shopu ČD už nepotřebujete osobní doklad

 

Nebezpečná sociální bomba. Přehlížet sílu vzdělání se nevyplácí

 

Do kdy podat daňové přiznání. Přehled termínů


 
tisk/poslat emailem
Články k oboru
Katalog firem Uniform - reklamní banner
 
 
 
Spolupracujeme:
logo Pressweb logo Pořadatel veletrhů: ABF, a.s. logo Cestovatelé Lucie a Michal logo Divadlo Na Fidlovačce logo Cykloknihy logo peníze
logo Život dětem logo Terinvest logo Divadlo U 22 logo GrilyKrby